Dne 31. 1. 2017 se v prostorách sálu Olymp, v 19. patře hotelu Olympik, uskutečnil první seminář z připravované série odborných setkání z různých problematik FM. Pořádala ho naše společnost FM Institute a FM Institute Slovakia, za podpory asociací IFMA CZ a SAFM. Tématem prvního setkání byl pohled na KLIENTA Facility managementu z různých aspektů. Jednotlivé bloky měly jednotnou formu, krátká předáška s uvedením do problematiky a nastolením otázek do diskuze a následně panelová diskuze k danému tématu. Jednotlivé bloky byly zaměřeny na:

  1. blok - Co očekává vedení FM klienta od Facility managementu (přednesl Ing. Vladimír Balach, MBA, GŘ Letovických strojíren)
  2. blok - Jak přistupuje interní klient (zaměstnanec) k Facility managementu (přednesla ing. Silvie Nagyová, O2 Slovakia)
  3. blok - Co může FM klientovi přinést FM poradce (přednesl ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, Hein Consulting)
  4. blok - Jak by měl FM klient spolupracovat s FM poskytovatelem (přednášku Ing. Ivana Oleksiaka, Siemens SRE, v zastoupení přednesl Ondřej Štrup)

V panelové diskuzi vystoupili ing. Jan Linhart (AXA), ing. Martina Studničková (Barandovské ateliéry), ing. Andrej Škota (Erste Bank), ing. Radek Nehoda (Letiště Václava Havla), Lukáš Hrubý (McDonald), ing. Tomáš Prokeš (Bureau Veritas), Ing. Bartoňová Pálková (HK ČR), Aleš Pék (Univerzita Pardubice), Vlastimil Komínek (Petainer), Bc. Radek Škrabal (SSI) a Ing. Karol Hederling (SAFM). Do debaty se však zapojovali i přítomní účastníci a účastníci po internetu. 

Zvláštním specifikem tohoto semináře a všech následujících seminářů, je aktivní zapojení mimopražských účastníků. Přednáška Silvie Nagyové byla přednesena z Bratislavy, do panelu přispěli ing. Andrej Škota, Erste Bank z Vídně a Ing. arch. Karol Hederling z Bratislavy, do debaty se zapojil i ing. Marek Kurc, Tieto Ostrava. Právě kombinace účasti 32 odborníků přímo v sále a účastníků na síti WebEx umožňuje v budoucnu podstatně širší platformu, která již není omezena prostorem, pouze jazykem.

Z reakcí zúčastněných, jak v sále tak na síti, byla patrna spokojenost s celou akcí. O tom, co bylo diskutováno a jak celý seminář proběhl se i vy můžete přesvědčit na záznamu, který jsme pro vás připravili.

Na březen chystáme další seminář, který bude tentokrát zaměřen na problematiku ÚKLIDI A ČISTOTY. Odbornou spolupráci nám přislíbila ing. Irena Bartoňov

 

á Pálková, Víceprezidentka Hospodářské komory a Prezidentka CAC asociace úklidu a čištění. Jako téma dalšího následujícího semináře plánujeme BEZPEČNOST.

Záznam z celého semináře je ke zhlédnutí v zde.             Krátké video zde.

1. blok - Co vedení FM klienta očekává - Vladimir Balach                                    Fotogalerie zde.

2. blok - Nagyová - FM očima interního klienta - Silvie Nagyová

3. blok - Co může FM klientovi přinést FM poradce - Ondřej Štrup 

4. blok - Jak by měl FM klient spolupracovat s FM poskytovatelem - Ivan Oleksiak