Mnozí odborníci v oblasti Facility managementu si dlouho kladli otázku "Jak přesvědčit vedení společností o nutnosti zřízení Facility manažera jako řídícího pracovníka". Facility manažeři byli a jsou zařazováni do úseku financí (pod CFO), personálního (pod CHRO), provozního (pod COO) atd. Přitom by měly být přímo pod GŘ (CEO) a pomáhat tak jako ostatní vrcholoví ředitelé na poli strategie a taktického řízení s cílem garantovat, že zázemí společnosti a pracovní prostředí firmy bude efektivní a zajistí maximální výkonnost jednotlivých pracovníků. 

Nová pozice "CWO" (Chief Workplace Officer), která slučuje funkce čtyř profesí (lidských zdrojů, facility managementu, informačních technologií a správy a řízení firemních nemovitostí a majetků), může uzavřít propast mezi "osobami, prostorem a procesy" s cílem zvýšení produktivity práce. CWO by měl garantovat, že cokoliv se bude ve vedení společnosti projednávat, bude vždy ošetřeno až do úrovně bezproblémového a efektivního zajištění "pracoviště" z pohledu jak organizace společnosti, tak i denní potřeby jednotlivého zaměstnance. CWO musí garantovat aktuální fungování a zázemí společnosti, musí však být připraven (mít připravené scénáře a postupy) pro případné plánované i mimořádné změny. Podle aktuálního vnímání facility managementu musí CWO řídit na strategické úrovni a namátkově kontrolovat formu a stav řízení na taktické úrovni: • správu majetků a nemovitostí • optimalizaci využití prostor (pracoviště) • provoz a údržbu nemovitostí a majetků • efektivní nakládání s energiemi a odpady • zajištění čistoty • zajištění bezpečnosti ve všech oblastech včetně BOZP a PO • zajištění služeb pro zaměstnance a návštěvníky (recepce, stravování, zasedací prostory, pořádání akcí atd.) • zajištění běžných komunikačních a informačních pomůcek jednotlivce (PC, mobily, tiskárny, scannery, elektronická pošta atd.) • zajištění interní logistiky (autoprovozy, interní přeprava, tiskové služby, archivy, interní pošta atd.) • systém interní komunikace jednotlivců (požadavkové systémy, Help Desky) • kvalitní evidenci prostor a majetků včetně sledování potřeb a jejich stavu atd. V současnosti jsou tyto činnosti často zajišťovány nahodile, pod různými úseky, mnohé jsou outsourcovány na externí poskytovatele (často nekvalitně kontrolovány a řízeny převážně vlivem nesystematického tlaku na úspory v minulých letech). 

Rozhodne-li se společnost zřídit funkci CWO, pak tento vedoucí pracovník bude mít před sebou obrovskou porci práce "napravit chyby z minula", dát podpoře firmy řád a systém a nastavit dlouhodobě fungování úseku tak, aby se začala zvyšovat firemní produktivita práce, aby se začaly omezovat neefektivně vynakládané prostředky na interní služby a aby jednotliví pracovníci pocítili, že i oni mají možnost vyjádřit se k stavu svého pracoviště. Přejme si, aby se toto zrealizovalo co nejdříve.

viz také: http://www.fm-world.co.uk/news/fm-industry-news/chief-workplace-officer-role-could-help-raise-productivity/