V pondělí 3. 4. 2017 proběhl druhý otevřený seminář, tentokrát na téma úklidů. Celý seminář byl tentokrát bezplatný a to díky sponzorské podpoře společnosti de Wolf Group z Chebu. Majitel a jednatel pan Štěpán de Wolf v úvodní prezentaci představil svoji společnost a uvedl celý program velice sugestivním videclipem o špíně, kterou "rozmazávají" úklízeči, kteří používají tradiční mopy s nedostatečně vyměňovanou vodou. Pan de Wolfe tak hned na úvod upozornil na nešvar podceňování významu kontroly úklidu a současně neúměrného "šetření" na úklidových pracích.

První tématický blok nazvaný "Jak dnes vnímáme úklidové služby?" uvedla odbornice, kterou v ČR, ale i v EU uznává celá odborná veřejnost, paní ing. Irena Bartoňová Pálková, prezidentka úklidové asociace CAC a současně místopředsedkyně Hospodářské komory ČR. Její příspěvek shrnul všechny známé i méně známé okolnosti, které trápí naše úklidové společnosti a tím i mnohé jejich klienty. V následujícím panelu se představili ing. Jiří Zábranský, Facility manažer Letiště Václava Havla a pan Štěpán de Wolf. Postupně se vyjadřovali k základním otázkám minula i dneška, z publika jim dále sekundovali další účastníci, za které jmenujme alespoň paní Dagmar Dufkovou z Bosch Jihlava.

Druhý tématický blok nazvaný "Jak zadat požadavek na úklid (jak vypsat VŘ)?" uvedl přednáškou ing. Aleš Pék, Facility manažer Univerzity Pardubice. Jako praktik se opíral o své osobní zkušenosti z přípravy komplexního výběrového řízení na úklidové služby u nich na škole, která zcela spadá pod Zákon o zadávání veřejných zakázek. Tím nadnesl další dimenzi diskuze, která se odvíjela v rovinách, specifikace požadavku, vymezení kvality, nastavení cenové hladiny a možností a omezení, které přináší tento zákon. V následném panelu mu přímo sekundovali paní Helga ALbrechtová, Facility manažerka E.ONu a pan Jiří Dvořáček, z nákupu BOSCH Jihlava. V této fázi se do diskuze často zapojovala i Ilona Štěpničková z Ústavu hematologie a krevní transfuze.

Oběd, který opět sponzorovala společnost de Wolf Group byl doprovázen praktickou úkázkou úklidových technik, který zástupci této společnosti předváděli v přilehlé místnosti.

Třetí blok byl věnovaný nejožehavější otázce současnosti a to minimálním cenám, které významně limitují současnou kvalitu úklidů. Úvodní přednášku "Jaká je rozumná cena za úklid?" vysoce odborně uvedla místopředsedkyně asociace úklidových služeb CAC paní Bc. Anna Šťastná, jednatelka společnosti Cora Management. Účastníkům poodhalila data, která byla výsledkem dlouhodobé analýzy cen úklidových prací a která v selektované tabulkové podobě má sloužit vybraným odborníkům či veřejným subjektům v orientaci v cenách úklidových prací. Ceny rozdělila do tří úrovní kvality/rozsahu úklidu - od úklidy "na pohled" až po vysoce kvalitní "dokonalý" úklid. Každý zadavatel si tak bude moci stanovit jaký výsledek očekává a tím i nastavit cenovou hladinu, kterou za úklidy zaplatí. V následném panelu zasedli Vladimír Cháb, ISS Services a pan Jindřich Mužík, UNIPETROL RPA. Diskuze nabrala na konkrétnosti a často zde bylo zdůrazněno, že minimální cena za úklidové služby umocněná stoupající minimální mzdou pracovníků, jak ji prosazuje současná vláda, je již dále nemožno akceptovat, a pokud se nepodniknou kroky na narovnání, situace bude již neúnosná. Paní Bartoňová Pálková prozradila z kuchyně vyšší politiky, že současná vláda prosazuje zvyšování minimální mzdy pracovníků, avšak nechce jakkoliv reagovat na nezbytnost tuto minimální mzdu promítnout do zvyšivání smluvních cen alespoň ve veřejné správě (údajně je limitována stanoviskem ÚHOS).

Závěrečný blok nazvaný "Role volby vybavení a prostředků na výslednou kvalitu" uvedl přednáškou pan Štěpán de Wolf. Použil několik zajímavých videoclipů. V následné diskuzi, které v panelu dominovali paní ing. Irena Bartoňová Pálková a pan Miroslav Moravec, Facility manažer Coca-Cola HBC padlo opět mnoho zajímavých postřehů, ze ktarých zejména upozorňuji na doporučení vykazovat náklady na hygienický materiál zvlášť (nemyslí se tím čistí prostředky a úklidový spotřební materiál).

Celý seminář byl opět přenášen i prostřednictvím internetu online (ve WebEx prostředí) všem, kteří se přihlásili. Technická závada však tentokrát zapříčinila, že úvodní sponzorský příspěvek vypdal z nahrávky a jedna otázka z internetu nebyla v sále slyšet. Organizátor toto vnímá a příště tyto nedostatky ošetří. Internetovým účastníkům se proto touto cestou omlouváme. Zbylá nahrávka však byla zaznamenána a tak si i vy, kteří jste na semináři nebyli, můžete průběh poslechnout na níže nabídnutém odkazu. 

V rozhovorů s účastníky semináře mohu konstatovat, že absolutní většina byla spokojena a mnozí projevili zájem účastnit se i dalších tématických seminářů. Rádi proto avizujeme, že další seminář o BEZPEČNOSTI je naplánován druhou polovinu května (22. nebo 23. 5.). O přesném termínu Vás budeme v blízké době informovat.

Autor a moderátor semináře: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Záznam celého semináře je k dispozici zde.                              Foto galerie je k dispozici zde.

Přednáška: Jak dnes vnímáme úklidové služby? (ing. Irena Bartoňová Pálková)

Přednáška: Jak zadat požadavek na úklid (jak vypsat VŘ)? (ing. Aleš Pék)

Videa sponzora de Wolf Group naleznete na tomto odkaze.