Předně chceme poděkovat našim sponzorům společnostem M2CBureau Veritas, Česká republika za jejich podporu.

Seminář se uskutečnil v úterý 16. 5. 2017 v Sále Olymp hotelu Olympik v Karlíně. Organizace semináře byla identická s předchozími dvěma semináři, tj. čtyři tematické bloky vždy uvedené odbornou přednáškou s následnou diskuzí s odbornými panelisty a přítomnými účastníky.


První blok „Bezpečná a efektivní komunikace ve veřejném prostoru“ uvedl stejnojmennou přednáškou RNDr. Petr Tiller, hlavní architekt odboru hlavního architekta, Ministerstva vnitra ČR. Přítomní se seznámili s riziky a možnostmi, které se postupně zavádějí v rámci tzv. eGouvermentu, jak identifikovat osoby ve veřejném prostoru, základní parametry ochrany osobních údajů a rizika, které přináší moderní trend Internetu of Things (IoT). Na vyžádání následně představil v grafické podobě částečně již fungující, částečně ještě připravovanou komplexní formu komunikace mezi jednotlivci/firmami a veřejnou správou (prostřednictvím Datových schránek, Czechpointu a eGon Service Busu). V následné panelové diskuzi doplnili RNDr. Petr Tillera pánové Mgr. et Mgr. Vít Zvánovec, vedoucí legislativního úseku Úřadu pro ochranu osobních údajů a Ing. Petr Slaba ze společnosti Askon International. Diskuze se samozřejmě soustředila na obecnou komunikační bezpečnost, na ochranu osobních údajů atd.


Druhý blok o „Problematice kvalitního řízení bezpečnosti v našich organizacích“ uvedl svojí přednáškou Ing. Jaromír Průša, Prezident ASIS Česká republika. Úvodem představil asociace bezpečnostních manažerů ASIS, která obdobně jako IFMA sdružuje odborníky z oblasti bezpečnosti. Jako prezident její české pobočky pozval všechny odborníky z tohoto oboru, aby doplnili jejich řady. Dále seznámil posluchače s bezpečnostní situací v naší zemi. V následné panelové diskuzi se připojili Petr Janovský, ředitel bezpečnostní divize M2C a vedoucí bezpečnostního úseku ČSOB pan Ing. Michal Maxa, MBA. V diskuzi se rozebíralo například téma „Co nás skutečně ohrožuje“. Je naším současným největším rizikem terorismus, nebo je to zatím spíše politické téma? Nepodceňujeme ostatní oblasti bezpečnosti jakými je podcenění standardních ostrah, black out, kvalitní uplatňování prevence rizik atd.? Pan Mgr. Vít Zvánovec, vedoucí legislativního úseku Úřadu pro ochranu osobních údajů se z řad posluchačů zmínil o problému možného zneužití biometriky atd.


Po obědě uvedl třetí blok svojí přednáškou “Jaké jsou největší překážky současného zajištění kvalitních bezpečnostních služeb“ provozní ředitel M2C pan Oldřich Rutar. V jeho příspěvku přiblížil současný stav v poskytovatelských společnostech. Samozřejmě se dotknul problematiky ohodnocení ostrahových pracovníků, nároků na tyto osoby, které se vysoce zvyšují. Zejména upozornil na to, že i v případě nejlépe vybavených a vycvičených oficiálních zásahových složek (policie, hasiči atd.) je vždy v prvních minutách veškerá tíha rozhodování a organizování nejkritičtějších okamžiků na bezpečnostních pracovnících komerčních ostrah. Klienti však toto podceňují a díky snaze o minimalizaci nákladů na outsourcing neumožňují těmto společnostem dostatečně vybavit a vyškolit své pracovníky. Dotkl se technologické vybavenosti, která se stále zvyšuje, nabídl rozbor minimální ceny na jednotlivého standardního pracovníka ostrahy, která by neměla klesnout pod „režijních“ 141 Kč/hod a na závěr uvedl několik závěrů z konference ICSC z 29.11.2016 v Bruselu. V panelu se připojili Ing. Daniel Rubricius, MBA, ředitel Facility management úseku ČSOB a Ing. Ondřej Mareček, obchodní ředitel SSI. V diskuzi se prakticky rozebraly problematiky, které nastínil ve své přednášce pan Rutar. Zajímavá byla poznámka o hodinových nákladech policisty či hasiče, který se pohybuje v rozmezích 700 – 1.400 Kč/hod, což je v porovnání s dříve uvedenou částkou 141 Kč/hod ostrahového pracovníka bezpečnostní agentury problém, který je třeba na agenturní straně řešit. Bez pochopení klientů to však nebude možné zajistit.


Závěrečný čtvrtý blok na téma “Bezpečnost není pouze ostraha. Jaké další formy bezpečnosti je třeba zajistit.“ uvedl pan Tomáš Prokeš, poradce ze společnosti Bureau Veritas, Česká republika. Jeho přednáška posunula pozornost účastníků do oblasti ostatních oblastí bezpečnosti jakými je BOZP, PO, hygiena, ekologická rizika atd. Zařadil bezpečnost do celkového rámce Facility management služeb. Připravil tak pole pro následnou diskuzi, kde ho doplnili Ing. Marie Ševčíková, poradkyně a auditorka ze společnosti BOZP Centrum a pan Miloslav Moravec, Facility manažer společnosti Coca-Cola HBC. Zejména humorný přístup a dikce projevu Marie Ševčíkové zlehčila jinak velice katastrofické poznámky o stavu těchto bezpečnostních problematik v některých našich společnostech. Zejména obecné povědomí a právní znalosti zodpovědných pracovníků v některých firmách mohou být důvodem značných rizik, která by se mohly jak těmto společnostem, tak i veřejnosti značně vymstít.


Seminář byl přítomnými hodnocen velice pozitivně. Potěšitelné bylo i procento těch, kteří vydrželi až do konce semináře, což na takovýchto akcích nebývá obvyklé. Určitým zklamáním byl žalostně malý počet připojených posluchačů přes internet. Pravděpodobným důvodem je nízké povědomí o této možnosti, která umožňuje zúčastnit se plnohodnotně semináře, i když jste na svém PC a nemusíte cestovat do Prahy. Tato možnost je anoncována i pro Slovensko a pro česky a slovensky hovořící odborníky ve světě, ale zatím je využívána velice sporadicky.
Věříme, že i internetoví posluchači se připojí k našemu dalšímu semináři, který bude pojednávat o problematice Catringových služeb a FM Institute spolu se spolupracujícími asociacemi a sponzory ji uspořádá na stejném místě a ve stejném formátu v pondělí 19. 6. 2017.

Záznam semináře z akce naleznete zde a fotografii zde

Soubory ke stažení:

00_Program_semináře_Bezpečnost

01_Bezpečná a efektivní komunikace ve veřejném prostoru

02_Problematika kvalitního řízení bezpečnosti v našich organizacích

03_Jaké jsou největší překážky současného zajištění kvalitních bezpečnostních služeb

04_Bezpečnost není pouze ostraha