Podzimní řada otevřených odborných seminářů začala tématem „Výběrová řízení v oblasti služeb ve veřejné správě“. Toto téma je aktuální nejen z pohledu FM, ale i z pohledu celospolečenského. Záštitu nad tímto seminářem převzala poradenská společnost Hein Consulting, s.r.o. spolu s odbornou platformou RASC (Rada a akademie pro Smart Cities). 

První přednášku "Bariéry v oblasti FM služeb v zákonu o zadávání veřejných zakázek a přípravy VŘ" přednesla paní Ilona Štěpničková, která tuto oblast zajišťuje pro Ústav hematologie a krevní transfuze. Paní Štěpničková působí v našem oboru již mnoho let, prošla si různé pozice na straně klientské i poskytovatelské a tak její přednáška byla na vysoké úrovni nejen odborně, ale i z praktického hlediska. 

Druhou přednášku na téma "Problematika komplexního integrovaného FM ve veřejné správě" přednesli společně pánové Ondřej Štrup (Hein Consulting) a Pavel Nácovský (společnost Panatec), oba zstupující současně platformu RASC. Úvodem své prezentace předtavili společnosti a následně představili problematiku formy zajišťování FM ve veřejné správě. Hlavní polemika se následně orientovala na oblast možného Integrovaného zajištění FM služeb, které jsou až na malé vyjímky zajišťovány jednotlivě (tou vyjímkou je například Ministerstvo zemědělství, které se před několika lety pokusilo tuto formu implementovat a částečně se toto i podařilo).

Třetí poobědový blok "In-house versus outsourcing ve veřejné správě" přednesl pan Jiří Kraus (mistopředseda představenstva Letiště Václava Havla v Praze). Na konkrétnímpříkladě letiště demonstroval pozitiva a rizika různých forem zajištění, zejména outsourcingu a in-house formy. Jako konkrétní příklad uvedl zajištění úklidu toalet na letišti. Původní outsourcing, který probíhal přísně podle zákona o veřejných zakázkách dosahovali velice příznivých nákladů, avšak kvalita byla natolik nízká, že postupně čelili čím dál významnějšímu snižování hodnoty letiště v mezinárodních porovnáváních. Navíc museli konkrétně odpovídat na stížnosti pasažérů, což je pro každou společnost vysoce nepříjemné, zejména pro mezinárodní letiště jejich významu. Přechod do zajištění vlastním perosnálem (in-house) sice navýšil náklady, ale významně zlepšil rejting letiště v mezinárodních hodnoceních.

Po každém bloku se rozpoutala bohatá diskuze. Tentokrát se pořadatel rozhodl nezvat za předsednický stůl další odborníky a ponechal panelovou diskuzi celou přítomným účastníkům. Myslím si, že tento model se osvědčil a ža v něm budeme pokračovat i v dalších seminářích.

Odkazy v textu Vám umožní otevřít si jednotlivé prezentace. Video a foto z akce naleznete na našich stránkách v sekci Galerie, video však bylo z technických důvodů ukončeno krátce před koncem třetí přednášky. Za tento nedostatek se omlouváme.

 

„Výběrová řízení v oblasti služeb ve veřejné správě“