Dne 8. listopadu 2016, na slavnostním předávání cen FM Awards 2016 asociace IFMA CZ převzali Ing. Jiří Karas, ředitel divize SRE Siemens CZ, Dipl. Ing. Joerg Dawidowsky, Siemens SRE, ředitel AMU CTA  a Ing. Ivan Oleksiak, Vedoucí regionu Praha SRE Siemens CZ  a hlavní projektový manažer (na snímku zleva doprava), z rukou prezidenta IFMA CZ ing. Milana Hampla mimořádnou cenu IFMA CZ „Za unikátní a ojedinělý přístup při výběru poskytovatele FM služeb a následnou implementaci integrovaného facility managementu do společnosti Siemens Česká republika“. Co však tomuto ceremoniálu předcházelo, a co je na tomto projektu natolik výjimečného?