Světový den Facility managementu (WFMD) připadl letos na středu 17. května. Na celém světě se k tomuto výročí pořádají různé odborné aktivity. Světová sekce FM poradců asociace IFMA (FMCC) se rozhodla navázat na úspěšnou, avšak ne příliš navštívenou sérii loňských odborných webinářových přednášek, která postupně uvádí odborníky v různých zemích podle poledního času v jejich lokalitě. První přednáška byla v poledních hodinách z novozélandského Aucklandu a další pokračovaly přes Austrálii, Čínu, Indii atd.