Stále více vedoucích manažerů vnímá význam Facility managementu (obecně řízení a zajištění zázemí společnosti). Ačkoliv se dosud soustředili převážně na zajištění a chod hlavního předmětu činnosti své firmy, stále častěji si dnes uvědomují, že přibližně 80 % nákladů společnosti tvoří platy a náklady na zaměstnance. Ignorovat proto prostředí, ve kterém pracují a podporu, kterou jim jejich společnost musí poskytnout, se nevyplácí a vede k propadu firmy v konkurenčním boji.