Zákon o zadávání veřejných zakázek byl napsán se záměrem sjednotit formu zadávání a minimalizovat možnost zneužití veřejné sféry pro nekalé praktiky. Záměr jistě bohulibý, ale realita není taková, jakou bychom si představovali. V tomto příspěvku se zaměříme pouze na jednu oblast veřejné a státní správy, a tou jsou služby pro tyto subjekty. Zajisté budete souhlasit se skutečností, že zadat výběrové řízení na konkrétní, jasně popsatelný produkt je podstatně snazší než na službu. V tomto příspěvku si rozebereme některá specifika zadání podpůrné služby, popíšeme si možnosti, které má při vypisování VŘ na službu komerční subjekt, a které nemá, nebo pouze velice omezeně má veřejný a státní subjekt. Současně se zmíníme kam až zašla praxe v této oblasti.

Autor tohoto příspěvku bude velice potěšen, pokud vyvolá zájem o diskuzi o této problematice a pokud se dozví o konkrétních příkladech, které vyvrátí jeho často negativní zkušenost.