Tento článek by měl poukázat na neefektivní řízení v oblasti „nevýznamných“ činností, které však značně snižují naši produktivitu práce. Uveďme si pár příkladů ze současné praxe asistentky vedoucího útvaru v Praze. Pokud dostane za úkol domluvit pracovní jednání na konkrétní termín v Ostravě, musí kontaktovat kolegy v Ostravě a domluvit s nimi prostory, občerstvení případně namnožení podkladů. Většinou se jedná o několik telefonátů. Na jiném úseku si musí objednat referenční vozidlo, případně jinde zamluvit ubytování a ostatní nezbytnosti. Celá její činnost může zabrat 60 minut, přičemž by ji stačilo zadat základní údaje do help-desku, v rezervaci vybrat prostory, rezervovat služební vozidlo (to vše za 5 minut) a příslušné úseky facility managementu by formou interní služby vše zařídily rychleji a efektivněji (tuto činnost vykonávají pro celou organizaci a tak jsou na ni patřičně vybaveni). Obdobně se tato asistentka nemusí stavovat na podatelně, pracovník FM služby jí poštu doručí až na pracoviště. Pokud se nemůže vzdálit z pracoviště, stačí zadat požadavek do help-desku a občerstvení jí bude podle instrukcí dopraveno až do kanceláře. Samozřejmě, že mnozí namítnou, že toto vše je v náplni asistentky, proč by to proto měli dělat jiní. Je třeba si však uvědomit, že její náplní je zpracovávat agendu jejího vedoucího a případně oddělení. Všechny výše uvedené služby však může pro všechny v organizaci vykonávat vyškolený a patřičně vybavený úsek facility managementu. Samozřejmě těchto služeb je podstatně více, o tom bude zmínka v dalším textu.