Až na malé výjimky je každá organizace více či méně vázána na prostory, ve kterých podniká. Samozřejmě jejich závislost je přímo úměrná formě vlastnictví těchto objektů. Organizace, které objekty vlastní nebo s nimi dokonce podnikají, k nim přistupují podstatně zodpovědněji a komplexněji než ty, které jsou v pouhém pronájmu. V každém případě však vazba na pracovní prostory/prostředí je významnou složkou každého podnikání.

Pokud s nemovitostmi přímo nepodnikáte, lze veškeré procesy, které s nimi souvisí, zařadit do tzv. podpůrných činností. Širší rodina podpůrných činností tvoří obor, který se celosvětově (i v ČR) nazývá „Facility management“. Jeho rozvoj se v posledních letech významně zrychlil a tak již od roku 2007 existuje stejnojmenný EU standard ČSN EN 15221 (dnes má již 7 dílů), a od jara tohoto roku je v platnosti i stejně nazvaný celosvětový standard ISO 41000 (dnes má 3 díly). I když nejsou obě normy identické, jsou obsahově velice blízké a liší se pouze v jednotlivostech. Postupně však ISO standard nahradí stávající EU standard.