Facility management je v komerčním sektoru na vzestupu – firmy si uvědomují důležitost integrovaného řízení všech služeb a s tím spojených benefitů. Trh nabízí celou řadu FM poskytovatelů, roste i všeobecné povědomí o oboru, mimo jiné i díky rekvalifikačním kurzům FM Institutu. V oblasti veřejného sektoru je ovšem situace diametrálně odlišná – facility management je zde až na určité výjimky ještě úplnou popelkou. Na několika našich seminářích jsme tuto situaci rozebírali a zdá se nám, že problematický je hlavně zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Nejen o aplikaci tohoto zákona v oblasti FM, o tématu Smart Cities, prostředí BIM, ale i o jiných aspektech veřejného sektoru je toto vydání Bulletinu, k jehož čtení vás srdečně zveme.

Download

Situace Facility managementu ve veřejném sektoru
Proč nelze služby ve veřejném sektoru integrovat?
Jsou velkoplošné kanceláře přežitek?
RASC získal záštitu MMR
IFMA a RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) navázali užší spolupráci

Download

Nová funkce „CWO" zajistí pořádek ve firmách
IPMS – odborníci se dohodli na jednotném způsobu vyměřování prostor
Příležitosti pro Facility management v Británii po Brexitu
Světový den Facility managementu jsme oslavili sérií odborných webinářů

 Download