Zkratka Plné znění Stát Význam
AAAmenity Area (Plochy sociálního zázemí)Plochy sociálního zázemí jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro hygienické prostory a šatny.
ADAAmericans with Disabilities ActUSAInstituce, která zajišťuje osobám se zdravotním postižením přístup k veřejnému ubytování.
ADAAGADA Accessibility GuidelinesUSAUSA předpis stavebních a provozních úprav pro zdravotně postižené.
AIAThe American Institute of ArchitectsUSASdružení amerických architektů.
http://www.aia.org/
ANSIAmerican National Standards InstituteUSAUSA standardizační organizace, označení USA standardů;http://www.ansi.org/
ASHRAEAmerican Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning EngineersUSAUSA sdružení techniků prostředí (obdoba STP).
https://www.ashrae.org/
ASIDAmerican Society of Interior DesignersUSAUSA sdružení interiérových návrhářů.
http://www.asid.org/
ASTMAmerican Society for Testing and MaterialsUSAUSA sdružení pro testování a sledování materiálů.
BCOThe British Council for OfficesVBBritské fórum pro diskuse a debaty o otázkách týkajících se kancelářského sektoru.
http://www.bco.org.uk/
BCPBusiness Continuity PlanningPlánování kontinuity podnikání - v organizaci odhaduje vnitřní a vnější hrozby a slaďuje tvrdá a měkká aktiva k poskytování účinné prevence a obnovení organizace, při zachování konkurenční výhody a hodnotového systému integrit.
BGFMABulgarian Facility Management AssociationBGAsociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Bulharsku.
http://bgfma.bg/
BIFMBritish Institute of Facilities ManagementVBBritská asociace Facility manažerů.
http://www.bifm.org.uk/
BIMBuilding Information Modeling / Building Information ManagementInformační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu. Pozor, nejedná se o konkrétní software či nástroj, ale o standard informačního PROSTŘEDÍ.
BMSBuilding Management SystemSystémy řízení technologií budov (v nejjednodušší formě též označované jako MaR).
BOMABuilding Owners and Managers AssociationUSASdružení vlastníků nemovitostí se sídlem v USAA;http://www.boma.org/
BOOTBuilt Operate Own and TransferObdobné jako BOT, pouze po dobu smluvního vztahu je objekt ve vlastnictví dodavatele.
BOTBuilt Operate and TransferJe forma financování projektu, přičemž soukromý subjekt obdrží koncesi ze soukromého nebo veřejného (viz PPP) sektoru na financování, návrh, konstrukci a provozování zařízení uvedeného v koncesní smlouvě (objekt smlouvy je stále vlastnictvím objednatele).
BREEAMBuilding Research Establishment Environmental Assessment MethodVBMezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
CACirculation Area (Komunikační plochy)Komunikační plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro horizontální i vertikální pohyb.
CADComputer-Aided DesignObecné označení pro software na počítačové navrhování (vektorový systém 2D/3D tvorby návrhů).
CAFMComputer Aided Facility ManagementObecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CAPEXCapital ExpensesInvestiční náklady
CCTVclosed circuit TVInterní okruh kamerové ostrahy prostor připojený na dispečerské pracoviště (PCO, ostraha či recepce).
CENComité Européen de NormalisationEUEvropská organizace pro normalizaci a měření.
CEN/TCCEN Technical CommitteeEUTechnická komise CEN (přípravná komise jmenovaná ze zástupců států EU).
CENELECComité Européen de Normalisation ÉlectrotechniqueEUEvropská komise pro normalizaci v elektrotechnice.
CFCChlorofluorocarbonChemická sloučenina komerčně též označovaná jako FREON – plyn hrubě poškozující životní prostředí.
CFC a HCFCfreony a halogenové freonyJeden ze skleníkových plynů - používaly se jako nosné medium v ledničkách a chladicích zařízeních a při dalších průmyslových procesech. Malé množství těchto plynů vzniká i při přírodních procesech. Tyto plyny rozrušují ozonovou obálku, která chrání před radiací. Montrealským protokolem bylo užívání freonů zakázáno a jejich přítomnost v atmosféře se snižuje.
CFMCertified Facility ManagerNejvyšší odborná způsobilost, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
CH4metanJeden ze skleníkových plynů - zvyšuje svůj podíl v důsledku lidské činnosti např. v zemědělství, při distribuci zemního plynu a při skládkování. Metan je také uvolňován v přírodních procesech probíhajících např. v bažinách, rašeliništích či mokřadech. Koncentrace metanu v atmosféře má v současnosti spíše klesající tendenci (za posledních 20 let).
CHPCogenerationKogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je společná výroba elektřiny a tepla. Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.
CIFMComputer Integrated Facility ManagementObecné označení pro software pro zajištění komplexní podpory FM služeb (kombinace CAD + databází + procesní podpory) – alternativní název pro CAFM.
CMMSComputerized-Maintenance Management SystemsObecné označení pro software pro zajištění systému údržby technologických zařízení vč. výrobních (kombinace CAD + databází + procesní podpory).
CO2oxid uhličitýJeden ze skleníkových plynů - vzniká spalováním fosilních paliv v dopravě, při vytápění a chlazení, při výrobě cementu a dalšího zboží. Odlesňování v globálním měřítku snižuje absorbci CO2 při fotosyntéze. Oxid uhličitý je výsledkem i některých přírodních procesů, např. při hnití.
CPICritical Performance IndicatorMezní hodnota předem smluvně dojednaného KPI, při které klient může přistoupit k tvrdším postihům.
ČSNČeská státní normaČRČeská organizace pro normalizaci a měření (česká norma).
CSRCorporate Social Responsibility (Společenské odpovědnosti podniku)Znamená takový způsob vedení firmy a budování vztahů s partnery, který přispívá ke zlepšení reputace a zvýšení důvěryhodnosti podniku.
CTD CTDSCumulative Trauma DisorderUSAKumulativní trauma poruchy (CTD(S)) jsou
poranění pohybového aparátu a nervového
systému, které mohou být způsobeny opakujícími se úkony, extrémní námahou atd.
CWOChief Workplace OfficerČlen vedení organizace (Bordu) zodpovědný za řízení podpůrných služeb (FM služeb)
DBMSDatabase Management SystemsObecné označení pro softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází.
DDDue DiligenceSestavení, komplexní zhodnocení a validace informací o organizaci na příslušné úrovni smlouvy o Facility managementu, požadované pro vyhodnocení přesnosti a úplnosti v patřičném stádiu vypracovávání dohody.
DGNBDie Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges BauenSRNMezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
ECAExterior Construction Area (Plocha obvodových konstrukcí )Plocha obvodových konstrukcí je měřená plocha skládající se z obvodových stěn včetně dokončeného povrchu obvodového pláště budovy. Zahrnuje také přídavné ztužení obvodových stěn, opěry a seizmické podpěry.
EFMCEuropean Facility Management ConferenceNejvětší evropská FM konference, která se každoročně na jaře pořádá v EU. Organizuje ji EuroFM ve spolupráci s IFMA. (od roku 2004 nahradila WWE).http://www.efmc-conference.com/
EMPEnvironmental Master PlanUSAIdentifikuje stávající problémy životního prostředí a oblasti jeho dodržování a nedodržování; určuje priority a náklady na dodržování předpisů; identifikuje energeticky úsporné příležitosti; a hodnotí systémy budov či výrobních závodů.
ENEuropean NormEUEU norma (standard).
ENBEnergetická náročnost budovyEnergetickou náročností referenční budovy je celková roční dodaná energie v GJ, která se stanoví bilančním hodnocením referenční budovy.
EPEnergetický posudekEUJe rozborem nemovitosti z hlediska hospodaření s energiemi, včetně předběžného návrhu stavebních opatření, jejich cenách a dopadu. Jeho součástí je Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
EPAEnvironmental Protection AgencyUSAFederální agentura pro ochranu životního prostředí USA.
EPACTEnergy Policy Act of 1992 (United States)USAJednotná energetická politika zřízená federální vládou USA s cílem zavést přísnější normy na kvalitu a soulad téměř ve všem, co má vliv na životní prostředí (1992, 2005).
EPBDEnergy Performance of Buildings DirectiveEUSměrnice o energetické náročnosti budov.
EPCEnergy Performance ContractSmlouva zaručující předpokládané snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů použitých na splácení původní investice. Investici většinou nese dodavatel, umořuje si ji v postupných splátkách za službu.
EPSElektronická Požární SignalizaceJe vyhrazené požárně bezpečnostní zařízení, které zajišťuje pomocí hlásičů včasnou signalizaci požáru. Signály z hlásičů požáru jsou přijímány ústřednou EPS.
ESCOEnergy Saving CompaniesUSASpolečnosti podílející se na snižování energetické spotřeby (náročnosti).
EuroFMEuroFMEUMezinárodní asociace sdružující FM organizace v EU (včetně IFMA CZ)
http://www.eurofm.org/
EZSElektronická Zabezpečovací SignalizaceElektronická zabezpečovací signalizace (EZS) je zařízení, které slouží k ochraně osob a majetku. Zařízení bývá spojeno s PCO nebo pultem ostrahy/recepce v objektu.
FMFacility managementSystém integrovaného řízení podpůrných služeb ve společnostech.
FMAFacility Management Association of AustraliaAUAustralská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.fma.com.au/
FMCCFacility Management Consultants CouncilCelosvětová odborná sekce asociace IFMA sdružující FM poradce (členy asociace IFMA).
http://fmcc.ifma.org/
FMNFacility Management NederlandNLHolandská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.fmn.nl/
FMPFacility Manager ProfessionalOdborná způsobilost Facility manažerů, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMAFoundation).
FMSFacility Management SimulationUSAForma hry/simulace, která seznamuje studenty s oblastmi Facility managementu.
FRVFunctional Replacement ValueUSAOdhad potřebných/možných prostor pro nastěhování.
FTEFull Time EquivalentEkvivalent plného pracovního úvazku
GEFMAGerman Facility Management AssociationSRNAsociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Německu.
http://www.gefma.de/
GFAGross Floor Area (Hrubá podlahová plocha)Hrubá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl plochy podlaží (LA) a nevyužitelné plochy podlaží (NLA). (LA – NLA = GFA)
GSAU.S. General Services AdministrationUSAFederální FM koordinátor. GSA je zodpovědný za zlepšení vládních pracovišť správou aktiv, poskytováním maximální hodnoty při akvizicích, zachováním historických budov a realizací moderních technologických řešení.
http://www.gsa.gov/
HCFCHydrochlorofluorocarbonFluorouhlíková sloučenina, kterou jsou nyní nahrazovány freóny, je ekologicky o něco méně nebezpečná pro destrukci atmosféry.
HEPAHigh Efficiency Particulate Air FiltersVysoce účinné částicové vzduchové filtry.
HFCHydrofluorocarbonJeden ze skleníkových plynů - zvyšují svou přítomnost v atmosféře, protože jsou náhradou freonů a nakládání s nimi je regulováno Kjótským protokolem.
HIDHigh Intensity DischargeTyp osvětlení s vysokou světelností = Xenonové výbojky - výboj s vysokou intenzitou.
HRHuman ResourcesPersonální úsek (personalista), česky též lidské zdroje.
HSSEHealth, Safety, Security and EnvironmentUSA VBSlužby chránící před vnějšími hrozbami nebo vnitřními riziky, poskytující ochranu aktiv, zdraví a pohody lidí a zajišťující bezpečné a udržitelné prostředí.
HVACHeating Ventilation and Air ConditioningUSA VBTopení, vzduchotechnika a klimatizace. Anglický termín pro technologické systémy interního prostředí (česky TZB).
IAPIndoor Air PollutionDráždivé látky, jež do budovy vnášejí nebo následně způsobují osoby při jejím užívání.
IAQIndoor Air QualityKvalita interního prostředí (prostor).
ICAInterior Construction Area (Plocha vnitřních nosných konstrukcí)Plocha vnitřních nosných konstrukcí je měřená plocha vnitřních nosných konstrukcí budovy (např. sloupy a nosné stěny).
ICTInformation and Communication TechnologySystémy a prostředky počítačové a komunikační technologie (vč. PC, telefonů atd.)
ID (I.D.)IdentificationZkratka pro identifikační prvek, systém atd. (např. ID Card = identifikační karta/štítek)
IDRCInternational Development Research Council.CANMezinárodní rada pro výzkum a vývoj.
http://www.idrc.ca/
IFAInternal Floor Area (Vnitřní podlahová plocha)Vnitřní podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl hrubé podlahové plochy (GFA) a plochy obvodových konstrukcí (ECA). (GFA – ECA = IFA)
IFMAInternational Facility Management AssociationUSAMezinárodní asociace sdružující Facility manažery na celém světě – u nás pobočka IFMA CZ.
http://www.ifma.org/;http://www.ifma.cz/
IFMA CZČeská pobočka asociace IFMAČRPobočka celosvětové asociace facility manažerů IFMA, sdružující facility manažery v České republice.
http://www.ifma.cz/
IIDAInternational Interior Design AssociationUSAMezinárodní asociace interiérových návrhářů a designérů.
http://www.iida.org/
IPMSInternational Property Measurement Standards Celosvětový smluvní standard pro jednotnou formu měření ploch a prostor. Největší světové organizace, asociace a společnosti (např. BOMA, RICS, IFMA, CORNET, FIABCI, ICREA..) se dobrovolně domluvily, že vytvoří společný standard výměr budov. První standard je vytvořen pro administrativní objekty, v přípravě jsou rezidenční, průmyslové, retailové objekty. FM Institute a FM Institute Slovakia zastupují své lokality pro šíření této celosvětové aktivity jako tzv. IPMS Trustees.
IREMInstitute for Real Estate ManagementUSAMezinárodní asociace správců realit.
http://www.irem.org/
ISDNIntegrated Services Digital NetworkDigitální síť integrovaných služeb. Obecně mluvíme o multimediální komunikaci. V Evropě se pod pojmem ISDN myslí vždy EURO-ISDN.
ISOInternational Standard for OrganizationsMezinárodní organizace pro normalizaci je nezávislá, nevládní členská organizace a největší světový vývojář dobrovolných mezinárodních norem. 163 členských zemí na celém světě. Ústřední sekretariát se sídlem v Ženevě, Švýcarsko.
JFMAJapan Facility Management AssociationJAPJaponská asociace sdružující Facility manažery.
http://www.jfma.or.jp/en
JITJust-In-TimeŘídící metoda zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas (v češtině užívá ekvivalentu „právě včas“).
KPIKey Performance IndicatorHodnotitel, který měří předem smluvně dojednanou kvalitu služby nebo produktu.
LALevel Area (Plocha podlaží)Plocha podlaží je plocha jednoho podlaží, včetně všech vnitřních ploch, měřená k vnějšímu trvale dokončenému povrchu. Zahrnuje podkroví, mezaniny (mezilehlá a částečná podlaží), suterén a uzavřené/kryté spojovací lávky a chodníky. Jednotlivé budovy musí být měřeny odděleně.
LANLocal Area NetworkLokální (místní) počítačová síť, která pokrývá malé geografické území (např. domácnosti, malé firmy).
LCCLife-Cycle Cost(náklady po dobu životnosti) Součet všech současných i budoucích investičních i provozních nákladů, které souvisejí s alternativami konkrétního projektu (provozu, budovy, areálu atd.).
LEDLight Emitting DiodeDioda emitující světlo je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření.
LEEDLeadership in Energy and Environmental DesignUSAMezinárodně uznávaná značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
MaRMeasurement and RegulatingMěření a Regulace = systémy řízení technologií budov (čidla + SW aplikace + ovládání prvků zařízení).
MCRMaster of Corporate Real EstateOdborná způsobilost (osvědčení) udělované asociacemi NACORE a Corenet Global.
MISManagement Information SystemsObecné označení pro software určený pro řízení informací.
MSDSMaterial Safety Data SheetsMateriálový bezpečnostní list (MSDS); bezpečnostní list (BL), nebo bezpečnostní list výrobku (PSDS) je důležitou součástí výrobku - správcovství, bezpečnosti a ochrany zdraví.
N2Ooxid dusnýJeden ze skleníkových plynů - je emitován do atmosféry při hnojení a spalování fosilních paliv. Přírodní procesy probíhající v půdě a oceánech také uvolňují N2O.
NACORENational Association of Corporate Real Estate ExecutivesUSADříve „Mezinárodní asociace podnikových správců majetku“ v roce 2002 spolu s IDRC vytvořily současnou „Corenet Global“.
http://www.corenetglobal.org/
NCIDQNational Council for Interior Design QualificationUSAStanovuje globální standardy odborné způsobilosti pro ochrany zdraví, bezpečnosti a dobrých životních podmínek v interiéru.
http://www.ncidqexam.org/
NENNLHolandská organizace pro normalizaci a měření.
NFANet Floor Area (čistá podlahová plocha)Čistá podlahová plocha se vypočítá jako rozdíl vnitřní podlahové plochy (IFA) a plochy vnitřních nosných konstrukcí (ICA). (IFA – ICA = NFA)
NIOSHNational Institute for Occupational Safety and HealthUSANárodní institut pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
http://www.cdc.gov/niosh/
NISTNational Institute of Standards and TechnologyUSA(Národní institut standardů a technologie), je agentura při US Ministerstvu průmyslu a obchodu.
NLANon-functional Level Area (nevyužitelná plocha podlaží)Nevyužitelná plocha podlaží je měřená plocha nevyužitelných konstrukčních prostupů, atrií a dutin.
NOPANew Office Promotion AssociationJAPJaponská obchodní organizace v gesci Ministerstva mezinárodního obchodu a průmyslu.
NPVNet Present ValueEkonomický termín = čistá současná hodnota.
NRANet Room Area (čistá podlahová plocha místností)Čistá podlahová plocha místností je součet vnitřních ploch všech místností měřených k vnitřním povrchům. Čistá podlahová plocha místností se vypočítá jako rozdíl čisté podlahové plochy (NFA) a plochy dělicích konstrukcí (PWA). (NFA – PWA = NRA)
NRCNoise Reduction CoefficientSkalární znázornění množství zvukové energie absorbované na určité ploše.
O3Ozon (trikyslík)Za normálních podmínek je to vysoce reaktivní plyn modré barvy a charakteristického zápachu s velmi silnými oxidačními účinky. Mimořádně významnou roli pro pozemský život hraje ozonová vrstva atmosféry, která chrání planetu před ultrafialovým slunečním zářením.
OAOffice AutomationSystémy pro automatizace běžných kancelářských úkonů.
ODBMSObject Database Management SystemsObecné označení pro objektově orientované databázové systémy.
OPEXOperational ExpensesProvozní náklady.
OSHAOccupational Safety and Health AdministrationUSAZkratka pro US agenturu Bezpečnosti práce a ochrany zdraví zřízenou při US Ministerstvu práce.
OZEObnovitelný zdroj energieJe energetický zdroj, v jehož čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let (sluneční záření, větrná energie, vodní energie, energie přílivu, geotermální energie, biomasa a další).
PAPrimary Area (primární plochy)Primární plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro potřeby předmětu podnikání a pracovních procesů (včetně centrální a místní podpory a pracovišť).
PBXPrivate Branch ExchangeZařízení (počítač), které sjednocuje výstupní body všech firemních telefonů do veřejné telefonní sítě.
PBZPožárně Bezpečnostní ZařízeníTechnické zajištění budov v oblasti zabezpečení proti vzniku požáru, jeho šíření a jeho případné likvidace (soubor čidel, informačních systémů, rozvodů hasicích médií atd.).
PCOPult Centralizované OchranyJe služba nabízená soukromými společnostmi. Tato společnost má vybudované své dispečerské stanoviště, které neustále střeží objekty zabezpečené pomocí elektronické zabezpečovací signalizace (EZS), nebo elektronické požární signalizace (EPS), které jsou na pult připojeny. Na tento pult mohou být přenášeny veškeré informace, které je daný systém elektronické signalizace schopen poskytnout.
PD (PH)Pasivní Dům (Passive House)Je stavba, která splňuje dobrovolná, ale přísná kritéria energetických úspor při provozu domu. Pasivní dům by si měl vystačit pouze ze svých energetických zdrojů.
PDAPersonal Digital Assistant productsPersonal digital assistant = osobní digitální pomocník – prvotní forma malých dotykových PC dnes nahrazen SMARTPHONem.
PDCAPlan Do Check and ActKvalitativní cyklus – systém řízeného zkvalitňování služby.
PENBPrůkaz Energetické Náročnosti budovySlouží k informaci o energetické náročnosti provozu nemovitosti. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je součástí energetického posudku. PENB vyjadřuje stupeň splnění parametrů energetické náročností referenční budovy.
POEPost-Occupancy EvaluationProces hodnocení budov systematickým a rigorózním způsobem poté, co byly postaveny, obsazeny a po dostatečnou dobu užívány.
PPM PPUPeriodic Preventive Maintenance (PPM) (Pravidelná preventivní údržba)Pravidelné (naplánované) servisní úkony zajišťující uvedení zařízení do optimálního stavu (jejich periodu doporučuje či nařizuje výrobce).
PPPPublic Private PartnershipBOT vztah, kde objednatel je veřejná organizace.
PWAPartition Wall Area (plocha dělicích konstrukcí)Plocha nenosných stěn je měřená plocha nenosných stěn a přemístitelných a pohyblivých příček. V případě pochybnosti o typu stěny se musí plocha započítat do plochy vnitřních nosných konstrukcí.
QFDQuality Function DeploymentČesky také "Dům kvality", je logistická metoda jejímž cílem je zapracovat požadavky koncových zákazníků do finálního výrobku firmy.
QMQuality ManagementManagement kvality.
QMSQuality Management SystemSystém řízení kvality.
RCMReliability Centred Maintenance (údržba orientovaná na spolehlivost)Počátky vzniku tohoto druhu údržby spadají do r. 1930. Cílem je snaha o zvyšování bezpečnosti při nákladově efektivní činnosti údržby.
REMABReconstruction and Maintenance of BuildingsMetoda péče o starší budovy (modelování variant oprav a modernizací, hodnocení rizik budovy, odhad nákladů na předpokládanou opravu, případně modernizaci, hodnocení účinnosti vynaložených prostředků na opravu a modernizaci).
RFPRequest For ProposalVýzva k podání obchodní nabídky. Nejčastěji prostřednictvím (veřejného) výběrového řízení.
RICSRICSVBAsociace usilující o profesionální kvalifikaci a standardizaci v oblasti rozvoje a řízení pozemků, nemovitostí, stavebnictví a infrastruktury.
http://www.rics.org/
RMSRepetitive Motion SyndromesSyndrom opakujícího se pohybu je termín používaný k popisu příznaků, jako je bolest, otok, nebo citlivost, které se objevují od opakování stejného pohybu znovu a znovu.
ROFMARoman Facility Management AssociationROAsociace sdružující FM organizace a Facility manažery v Rumunsku.
http://www.rofma.ro/
RTCResolution Trust CorporationUSAFederální agentura USA pověřená likvidací všech nemovitostních aktiv bank, spořitelních a úvěrových institucí v potížích.
SAFMSlovenská asociácia facility managementuSRAsociace sdružující FM organizace a Facility manažery na Slovensku.
http://www.safm.sk/
SBSSick Building Syndrome„Syndrom nemocných budov“ je stav, ve kterém 20% uživatelů budov vykazují nežádoucí příznaky, které pokračují, i když opustí budovu. Je kombinace onemocnění (syndrom) spojené s jednotlivými místy v práci (kancelářská budova), nebo bydlišti.
SBToolCZČRČeská značka kvality poskytuje vlastníkům a provozovatelům budov rámec k identifikaci a implementaci praktického a měřitelného návrhu, konstrukce, provozu a správy šetrných budov (certifikace udržitelnosti budov).
SFMSustainable Facility ManagerOdborná způsobilost Facility manažerů v oblasti udržitelnosti, kterou může Facility manažer získat (uděluje IFMA, IFMA Foundation).
SFMSustainable Facility Management (udržitelný Facility management)SFM je celoživotním přístupem ke správě a provozu budov, který začleňuje lidi, prostor a podnikání společnosti s ekonomickými, sociálními a environmentálními výhodami trvale udržitelného rozvoje.
SFPStrategic Facility PlanDlouhodobý plán řízení a rozvoje Facility managementu ve společnosti. Pomáhá Facility manažerovi pochopit a nastavit budoucí požadavky na podporu společnosti a správu nemovitostí.
SLService LevelPožadovaná úroveň služby (stanovuje FM klient).
SLAService Level AgreementSmlouva o dodávce služby (konkrétní).
SPCStatistical Process ControlKontrolní systém, který používá jednoduché statistické techniky s cílem zjistit, zda je proces pod kontrolou a zda se nachází v požadovaných mezích.
SQLStructured Query LanguageSoftwarový výraz = standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích.
STCSound Transmission CoefficientTřída přenositelnosti zvuku je číslo hodnocení toho, jak dobře stavební prvek zeslabuje vzduchem se šířící zvuk (užíváno hlavně v USA).
STMServiceability Tools and MethodsEfektivní, konzistentní a ekonomický způsob jak pro uživatele formulovat jejich kvalitativní a funkční požadavky.
STNSlovenská technická normaSRSlovenská organizace pro normalizaci a měření (slovenská norma).
STPSdružení pro techniku prostředíČRSdružení odborníků z oblasti TZB.
TATechnical Area (technické plochy)Technické plochy jsou částí čisté podlahové plochy místností určenou pro všechna technická zařízení (výtahové šachty, technické místnosti, větrání, vzduchotechnické a chladicí systémy, svislá potrubí a rozvody) a elektrické instalace (elektrické rozvody, vybavení a příslušenství pro osvětlení a zdroje elektrické energie).
TBLTriple Bottom LinePojem označující tři základní pilíře společenské odpovědnosti firem (CSR) - ekonomický, sociální a environmentální.
TCP/IPTransmission Control Protocol / Internet Protocol (primární přenosový protokol/protokol síťové vrstvObsahuje sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti a je hlavním protokolem celosvětové sítě Internet. Komunikační protokol je množina pravidel, které určují syntaxi a význam jednotlivých zpráv při komunikaci.
TFMTýden Facility managementuNejvětší česká FM konference, která se každoročně na podzim pořádá v ČR. Organizuje ji IFMA CZ.
TPMTotal Productive Maintenance (totálně produktivní údržba)TPM vzniklo v Japonsku v roce 1971 jako metoda pro zlepšení využitelnosti stroje prostřednictvím lepšího využití údržby a výrobních zdrojů.
TQMTotal Quality ManagementKomplexní řízení kvality (někdy také celkové řízení kvality) se skládá ze snah celé organizace zavést a udržovat trvalé prostředí, ve kterém organizace neustále zlepšuje svou schopnost poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby pro zákazníky.
TURTrvale udržitelný rozvojPůvodní název oboru spravujícího obecné i praktické přístupy k trvale udržitelnému prostředí. Dnes je obor zkráceně nazýván UDRŽITELNOST.
TZBTechnické zařízení budovSpolečné označení pro technická zařízení zajišťující interní prostředí v budovách.
ÚNMZÚstav pro normalizaci, měření a zkušebnictvíČeská státní organizace pro normalizaci a měření.
VAVVariable Air VolumeVětrání s proměnlivým množstvím vzduchu.
VDTVisual Display TerminalsObrazovkový terminál.
VOCVolatile Organic CompoundsTěkavé organické látky (VOC) jsou organické chemické látky, které mají vysoký tlak par při běžné pokojové teplotě. (např. formaldehyd).
WANWide Area NetworkPočítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu).
WCEDWorld Commission on Environment and DevelopmentSvětová organizace sledující a prosazující aktivní přístup k udržitelnosti prostředí.
WWAWorld Workplace AsiaNejvětší asijská FM konference, která se každoročně pořádá v Asii. Organizuje ji IFMA.
WWEWorld Workplace EuropeNejvětší evropská FM konference do roku 2003, která se každoročně na jaře pořádala v EU. Organizovala ji IFMA. poslední konference se konala v Praze.
WWPWorld WorkplaceNejvětší světová FM konference, která se každoročně na podzim pořádá v USA. Organizuje ji IFMA.
ZEBZero Energy BuildingPasivní dům. Objekt s nulovou nebo zápornou spotřebou dodávané energie (potřebnou energii získává z vlastních zdrojů - OZE).
ZTIzdravotně technické instalaceTechnické zajištění budov v oblasti rozvodu kapalin a plynů a jejich následného odvodu do odpadu. Součástí systémů mohou být i zařízení spojená s obsluhou a využíváním těchto médií.