Instrukce k připojení do prostředí kurzu/semináře

Internetové kurzy "Webináře"/Interview/Webmeetingy/On-line přednášky

Instrukce k připojení se do prostředí WebEx

Instrukce zkráceně:

 1. Připojte se do prostředí WebEx prostřednictvím odkazu (linku), nebo zadání čísla meetingu na společných stránkách https://www.webex.com . V případě, že Vám bude zasláno heslo, musíte ho též zadat.
 2. Zvolte formu Audio připojení (zvukového) - (použitím Vašeho PC (mikrofonu a kamery), nebo nezávislým připojením přes Váš telefon vytočením níže uvedených čísel). Tento krok nesmíte přeskočit (častá chyba).
 3. Zapněte/vypněte si kameru vašeho zobrazení ostatním účastníkům.
 4. Nezapomínejte vypínat váš mikrofon, pokud je ve vašem okolí hluk (nebudte tak rušit ostatní).
 5. Pro lepší zvuk a poslech doporučujeme použít sluchátka s mikrofonem, není to však nezbytné.

Instrukce podrobněji:

 • Na vybraný webinář/interview/webmeeting se můžete elektronicky přihlásit prostřednictvím linku (odkazu), nebo uvedením devítimístného čísla kurzu přímo na stránkách https://www.webex.com/. Než toto bude moci provést musíte, v případě placeného Webináře, provést úhradu převodem na náš účet podle instrukcí, které Vám obratem zašleme na Váš email.
 • Po uhrazení požadované částky Vám bude na Váš email zaslán zjednodušený daňový doklad a link pro přihlášení se do prostředí kurzu. Dále postupujte podle následujících instrukcí.
 • Kurzy jsou zajišťovány v prostředí WebEx od společnosti Cisco.
 • Každý přihlášený obdrží  e-mailem přístupový link (u Webinářů po uhrazení kurzovného). V případě, že používáte MS Outlook, bude toto provedeno návrhem schůzky v příslušné době kurzu (Vaším potvrzením bude organizátor vnímat, že o akci máte všechny potřebné informace). Pro ostatní se bude tato výzva zobrazovat jako email s textem obsahujícím potřebné linky a údaje (číslo přednášky a vstupní heslo). Můžete se také připojit přímo z https://www.webex.com volbou funkce "Join" v pravém horním rohu obrazovky (budete vyzváni k zadání čísla případně hesla kurzu, které máte ve výzvě a dále k zadání vašeho jména a emailu). Snazší je použití linku, který Vám pošleme v pozvánce (viz dále).
 • V případě, že se přihlašujete na volně přístupnou akci (například Interview/Webmeeting/školní přednášku), naleznete link i číslo meetingu v příslušném informačním poli na našem webu/outlook pozvánce/zaslaném emailu.
 • Proklikem na link "https://meetings.webex.com/collabs/meetings/join?uuid=..........."vstoupíte přímo do prostředí kurzu. Pokud používáte WebEx poprvé, můžete být vyzváni k nainstalování WebEx Tools, které Vám při příštím přihlášení zajistí okamžité propojení. Některé společnosti mají interní bezpečností omezení, které Vám spuštění tohoto Toolsu nedovolí. Pro tento případ zvolte příkaz "run a temporary application", kterou najde na spodním řádku instrukce. Umožní Vám to spustit jednorázový přístup bez jakékoliv instalace. Toto budete muset provést pro každé příští školení.
 • Prostředí kurzu/meetingu bude pro přihlášené účastníky otevřeno 5 minut před začátkem - mělo by dostačovat pro nastavení zvukového přenosu a eventuelně dalších parametrů.
 • Pro zvukový přenos zvolte v úvodním dialogu funkci "Call using my Computer" (levé ze tří úvodních ikon) webex-my computer m pro aktivaci mikrofonu, reproduktorů a kamery ve Vašem PC. Pokud se po této aktivaci neobjeví vedle vašeho jména v přehledu účastníků symbol "sluchátek s mikrofonem", nemáte svůj mikrofon ještě aktivován. V tomto případě zvolte "Call using my Computer" znovu. Systém pravděpodobně Váš mikrofon připojí (chvíli se objeví rotující zelené kolečko").
 • V případě potíží s přenosem zvuku nebo obrazu obvykle pomůže odhlásit se z meetingu, zavřít okno prohlížeče a přes link v pozvánce se znovu připojit.
 • Alternativně se můžete připojit telefonem. V tomto případě místo funkce "Call using my Computer" zvolte příkaz "I will Call In" a připojte se prostřednictvím telefonních linek v ČR +420-2288-82827 , v SK +421 800 606 627. Budete muset zadat též Meeting number a Meeting Password, které naleznete v našem emailu/Outlook události hned pod přihlašovacím linkem "https://meetings.webex.com/collabs/meetings/join?uuid=...........".
 • Přednáška bude probíhat živě. Lektor (případně posluchač, který bude aktuálně přispívat svým dotazem/názorem do přednášky), budou zobrazeni ve výřezu obrazovky.
 • Každý účastník si může zvolit, chce-li být pro ostatní zobrazen živě (přepínání ikonykamera). Své aktivní zobrazení uvidí v malém výřezu aktuálního přednášejícího. současně má v pravém horním rohu video zobrazení ikony pro přepínání přehledu ostatních účastníků jako seznam nebo pomocí video zobrazení  webex-participants. vpravo od této dvojice je ikona pro zobrazení videa na celou vaši obrazovku (při výuce toto nebudete potřebovat).
 • Každý účastník je živě ve virtuální třídě. Pokud by v jeho okolí byl hluk, který by mohl rušit ostatní, může si sám vypnout/zapnout svůj mikrofon pomocí ikonymikrofon. Červená barva značí, že jste vypnuti a nebude Vás slyšet.
 • Lektor si vyhražuje právo vypnout centrálně všechny mikrofony posluchačů, čímž zamezí rušení ostatních. Takto vypnutý mikrofon si může posluchač sám aktivovat, pokud bude mít v této době potřebu vznést dotaz, námět, informaci či poznámku. Současně můžete využít i možnosti písemného chatu, jehož obrazovku zapnete/vypnete ikonou Chat webex-chat vpravo nahoře (vedlejší ikona Participants vypíná/zapíná zobrazení seznamu ostatních účastníků kromě vás).
 • Výuka bude probíhat v blocích přibližně po 25 minutách, mezi bloky bude 5 minut přestávka. Lektor vás vžda před přestávkou vyzve k vznesení dotazů z předneseného bloku.
 • Lektor a organizátor si vyhrazují právo úpravy časového režimu podle okamžité potřeby. O všem budou posluchači aktuálně informováni. 
 • Po absolvování kurzu vám budou do jednoho týdne emailem zaslány prezentační materiály v PDF formátu a Certifikát o absolvování kurzu též v PDF formátu.


Ian H. van der Pool MFM, CFM (EN)

Ian H. van der Pool MFM, CFM (EN)

Head of Facility Management

Netherlands Defence Support Command


Experiences from FM in Holland, IFMA in Europe    en
Thomas L. Mitchell, Jr., CFM, CFMJ, IFMA Fellow (EN)

Thomas L. Mitchell, Jr., CFM, CFMJ, IFMA Fellow (EN)

Senior Consultant (Leadership, Strategy, FM)

FM3IS Associates, L.L.C., National Institute of Building Sciences, U.S. Department of State


Global FM supported by experienced Facility managers.    en
Doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD (SK)

Doc. Ing. arch. Branislav Somora, PhD (SK)

bývalý předseda

Komory Slovenských Architektů


Vnímání FM z pohledu předního architekta    cz
Ing. Tomáš Polák (CZ)

Ing. Tomáš Polák (CZ)

Strategic Business Director CEE

OKIN Facility


Zkušenosti se zajišťováním FM služeb ve střední a východní Evropě    cz


Ing. Aleš Pék (CZ)

Ing. Aleš Pék (CZ)

Vedoucí Technického odboru

Univerzita Pardubice


Praktická implementace Facility managementu do prostředí veřejné správy    cz
Ing. Zdeněk Čežík (CZ)

Ing. Zdeněk Čežík (CZ)

Dlouholetý Facility manažer

ŠKODA AUTO a.s.


Něco ze života "Ostřílené FM zbrojnoše" našeho předního automotive producenta    cz
Ing. Lucie Ryjáčková (CZ)

Ing. Lucie Ryjáčková (CZ)

Facility management poradce


Jak pohlíží bývalá prezidentka IFMA CZ a procesní poradkyně na současný FM?    cz
Ing. Karol Hederling (SK)

Ing. Karol Hederling (SK)

Facility management poradce


Pohled řídícího pracovníka FM úseku a současného FM poradce na FM na Slovensku    cz
Silvia Nagyová (SK)

Silvia Nagyová (SK)

Prezidentka

SAFM


Jak může slovenská národní asociace SAFM napomoci k rozšíření povědomí a znalostí o Facility managem    cz
Ing. Vladimír Balach, MBA (CZ)

Ing. Vladimír Balach, MBA (CZ)

Výkonný ředitel

Český svaz pivovarů a sladoven


Jak pohlíží výrobci nápojů na FM a jak to vnímá bývalý GŘ ČEZ Správa majetku?    cz


Ing. Milan Hampl (CZ)

Ing. Milan Hampl (CZ)

Prezident

IFMA CZ


Jak může naše pobočka IFMA CZ napomoci k rozšíření povědomí a znalostí o Facility managementu    cz