Jednotlivá školení v rámci rekvalifikačního kurzu (lze objednat samostatně)

Facility management jako služba cílená na lidi je především o lidech a jejich vzájemné komunikaci. Kurz Vás seznámí s ideálním osobnostním profilem Facility manažera a poskytne Vám cenné rady, jak co nejefektivněji jednat s klienty, dodavateli a úřady.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Ing. Zdeněk Čežík
Datum konání 22/01/2020 09:00
Konec 22/01/2020 13:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 22/01/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 2 600 Kč
2 600 Kč 30

Základy oboru facility management tj. systému řízení správy budov, majetku a podpůrných služeb ve společnosti.

Kurz zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované celosvětovým standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční). 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 19/02/2020 09:00
Konec 19/02/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 19/02/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

První den kurzu zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované globálním standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

Druhý den je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Tento dvoudenní kurz je se slevou. Jednotlivé dny lze zakoupit i jednotlivě

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 19/02/2020 09:00
Konec 26/02/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 19/02/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Kurz je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 26/02/2020 09:00
Konec 26/02/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 26/02/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Nepodceňujete smluvní zajištění podpůrných služeb? Řídíte přípravu těchto smluv Vy, anebo toto ponecháváte na „odborném“ doporučení poskytovatele? Využíváte přínosů sdružených dodávek? Je pro Vás jediným hlediskem minimální cena, nebo vnímáte i význam kvality a její nepřímý finanční efekt? Máte rizika interních služeb pod kontrolou a vědomě je řídíte?

Kurz Vás seznámí s různými formami smluv a smluvních vztahů v oblasti FM. Dozvíte se, jak posoudit interní či externí zajištění, jak připravit outsourcing, jak připravovat FM smlouvy specifikované evropským standardem. V rámci výuky se současně seznámíte s možností implementace ISO standardu do našeho právního prostředí.

Lektor: Mgr. Lucie Ivančová

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 04/03/2020 09:00
Konec 04/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 04/03/2020 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Druhý den kurzu přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

Tentodvoudenní  kurz naleznete v nabídce i jako dva samostatné jednodenní kurzy.

 

Lektor: Kolektiv viz jednotlivé dny

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 11/03/2020 09:00
Konec 18/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 11/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

 Tento kurz je nabízen i jako součást dvoudenního kurzu (najdete jako samostatnou nabídku).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 11/03/2020 09:00
Konec 11/03/2020 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 11/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Kurz přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Tentod  kurz naleznete v nabídce i jako součást dvoudenního kurzu (viz samostatná nabídka).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 18/03/2020 09:00
Konec 18/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 18/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Otázka úklidu a kvality pracovního prostředí se bezprostředně dotýká všech pracovníků Vaší společnosti. Dokážete specifikovat své požadavky na úklid? Znáte současné standardy? Orientujete se v předpisech regulujících nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, likvidací odpadů a problematice životního prostředí (dle řady ISO 14000)?

Lektor: Mgr. Irena Bartoňová Pálková / Ing. Dana Nováková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 25/03/2020 09:00
Konec 25/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 25/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Základy oboru facility management tj. systému řízení správy budov, majetku a podpůrných služeb ve společnosti.

Kurz zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované celosvětovým standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční). 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 23/09/2020 09:00
Konec 23/09/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 23/09/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

První den kurzu zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované globálním standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

Druhý den je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Tento dvoudenní kurz je se slevou. Jednotlivé dny lze zakoupit i jednotlivě

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 23/09/2020 09:00
Konec 30/09/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 23/09/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Kurz je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 30/09/2020 09:00
Konec 30/09/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 30/09/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Nepodceňujete smluvní zajištění podpůrných služeb? Řídíte přípravu těchto smluv Vy, anebo toto ponecháváte na „odborném“ doporučení poskytovatele? Využíváte přínosů sdružených dodávek? Je pro Vás jediným hlediskem minimální cena, nebo vnímáte i význam kvality a její nepřímý finanční efekt? Máte rizika interních služeb pod kontrolou a vědomě je řídíte?

Kurz Vás seznámí s různými formami smluv a smluvních vztahů v oblasti FM. Dozvíte se, jak posoudit interní či externí zajištění, jak připravit outsourcing, jak připravovat FM smlouvy specifikované evropským standardem. V rámci výuky se současně seznámíte s možností implementace ISO standardu do našeho právního prostředí.

Lektor: Mgr. Lucie Ivančová

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 07/10/2020 09:00
Konec 07/10/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 07/10/2020 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Druhý den kurzu přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

Tentodvoudenní  kurz naleznete v nabídce i jako dva samostatné jednodenní kurzy.

 

Lektor: Kolektiv viz jednotlivé dny

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 14/10/2020 09:00
Konec 21/10/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 14/10/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

 Tento kurz je nabízen i jako součást dvoudenního kurzu (najdete jako samostatnou nabídku).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 14/10/2020 09:00
Konec 14/10/2020 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 14/10/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Kurz přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Tentod  kurz naleznete v nabídce i jako součást dvoudenního kurzu (viz samostatná nabídka).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 21/10/2020 09:00
Konec 21/10/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 21/10/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Otázka úklidu a kvality pracovního prostředí se bezprostředně dotýká všech pracovníků Vaší společnosti. Dokážete specifikovat své požadavky na úklid? Znáte současné standardy? Orientujete se v předpisech regulujících nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, likvidací odpadů a problematice životního prostředí (dle řady ISO 14000)?

Lektor: Mgr. Irena Bartoňová Pálková / Ing. Dana Nováková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 04/11/2020 09:00
Konec 04/11/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 04/11/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30