Jednotlivá školení v rámci rekvalifikačního kurzu (lze objednat samostatně)

Náklady na energie jsou podstatnou složkou rozpočtu každé společnosti. Ceny energií neustále rostou, jejich efektivní správa je tedy klíčem k významným úsporám. Stále aktuálnější otázkou je i princip trvalé udržitelnosti v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Kurz Vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti trvale udržitelného rozvoje, dá Vám přehled o nejužívanějších systémech certifikace budov (LEED, BREEAM a další) a poskytne Vám komplexní přehled o efektivním řízení spotřeby energií a médií.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
Mgr. František Macholda, MBA
Datum konání 20/11/2019 09:00
Konec 20/11/2019 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 20/11/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 29

Otázka bezpečnosti bývá podceňována do té doby, než se něco stane… Buďte na vše připraveni a získejte kompletní přehled o bezpečnostní problematice. Seznamte se s možnostmi zabezpečení vašeho majetku, lidí i know-how. Poznejte termíny a zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí i sankce, které plynou z jejich nedodržení.

Lektor: Ing. Jaromír Průša / Petr Janovský / Ing. Marie Ševčíková

Lektoři:

Petr Janovský
Tomáš Podrazil
Ing. Marie Ševčíková
Datum konání 27/11/2019 09:00
Konec 27/11/2019 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 27/11/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 27

Takzvané „měkké služby“ (orientované na uživatele) jsou u nás často opomíjenou složkou Facility managementu. Přitom právě na tyto služby je ve vyspělých zemích kladen nejvyšší důraz a jsou skutečnou budoucností oboru se značným potenciálem outsourcingu. Oproti „tvrdým službám“ zaměřeným na technologie totiž nekvalitní fungování „měkkých služeb“ pociťují pracovníci mnohem dříve a mnohem intenzivněji se jich dotýká. Seznámíme Vás se systémem komplexní péče o zaměstnance/uživatele budovy v oblasti „měkkých" procesů, administrativní logistiky, stravování a dopravních služeb.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Ing. Zdeněk Čežík
Ing. Zdeněk Kadlec, MBA
Bc. Tomáš Sedláček MBA
Monika Vlková
Datum konání 04/12/2019 09:00
Konec 04/12/2019 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 04/12/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Druhý den kurzu přináší přehled účetních zásad týkajících se FM služeb v rámci celého účetnictví, dále základní kurz tvorby rozpočtu pro FM služby a na závěr přehled produktů pojištění vhodných pro FM.

Tento kurz je nabízen i jako samostatné jednotlivé dni (viz nabídka)

Lektor: Kolektiv viz jednotlivé dny

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 11/12/2019 09:00
Konec 18/12/2019 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 11/12/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 28

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Tento kurz lze též zakoupit jako dvoudenní se slevou.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
Ing. Václav Novák
Datum konání 11/12/2019 09:00
Konec 11/12/2019 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 11/12/2019 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Získejte komplexní přehled o účetních zásad týkajících se FM služeb v rámci celého účetnictví, dále základní kurz tvorby rozpočtu pro FM služby a na závěr přehled produktů pojištění vhodných pro FM.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Ing. Petr Kout, CSc.
Ing. Marie Ševčíková
Ing. arch. Daniel Štys
Datum konání 18/12/2019 09:00
Konec 18/12/2019 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 18/12/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Poznejte roli Facility managementu v rámci organizačního schématu společnosti, úrovně řízení FM, kompetence v kontextu řízení FM i organizaci FM úseku na straně klienta a poskytovatele. Seznamte se s problematikou organizace in/outsourcingu z hlediska řízení. Neméně zajímavou a přínosnou částí kurzu je úvod do „štíhlé“ metodiky Lean 6 Sigma a její aplikace pro potřeby FM.

Lektor: Ing. Vladimír Balach, MBA / Jan Hirsch

Lektoři:

Ing. Vladimír Balach, MBA
Ing. Lucie Ryjáčková
Datum konání 08/01/2020 09:00
Konec 08/01/2020 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 08/01/2020 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Kvalitní Facility management bez softwarové a komunikační podpory je v dnešní době zcela nemožný. Podobně jako v mnoha dalších oborech jsou i ve Facility managementu informační a komunikační technologie nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí a jejich důležitost je stále vyšší. Kurz Vám přinese komplexní přehled o možnostech ICT podpory v oblasti FM a budete schopni posoudit stávající zajištění podpory a její případné doplnění. Ve druhé části kurzu se seznámíte s pojmy BIM a Smart Cities a dále se základními pravidly číselníků, databází a parametrů datových položek v FM.

Lektor: Ing. Aleš Choutka, Ing. Ondřej Štrup + kolektiv

Lektoři:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
Ing. Aleš Choutka
Jan Talášek
Datum konání 15/01/2020 08:00
Konec 15/01/2020 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 15/01/2020 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Facility management jako služba cílená na lidi je především o lidech a jejich vzájemné komunikaci. Kurz Vás seznámí s ideálním osobnostním profilem Facility manažera a poskytne Vám cenné rady, jak co nejefektivněji jednat s klienty, dodavateli a úřady.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Ing. Zdeněk Čežík
Datum konání 22/01/2020 09:00
Konec 22/01/2020 13:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 22/01/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 2 600 Kč
2 600 Kč 30

Základy oboru facility management tj. systému řízení správy budov, majetku a podpůrných služeb ve společnosti.

Kurz zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované celosvětovým standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční). 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 19/02/2020 09:00
Konec 19/02/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 19/02/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

První den kurzu zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované globálním standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

Druhý den je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Tento dvoudenní kurz je se slevou. Jednotlivé dny lze zakoupit i jednotlivě

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 19/02/2020 09:00
Konec 26/02/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 19/02/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Kurz je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 26/02/2020 09:00
Konec 26/02/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 26/02/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Nepodceňujete smluvní zajištění podpůrných služeb? Řídíte přípravu těchto smluv Vy, anebo toto ponecháváte na „odborném“ doporučení poskytovatele? Využíváte přínosů sdružených dodávek? Je pro Vás jediným hlediskem minimální cena, nebo vnímáte i význam kvality a její nepřímý finanční efekt? Máte rizika interních služeb pod kontrolou a vědomě je řídíte?

Kurz Vás seznámí s různými formami smluv a smluvních vztahů v oblasti FM. Dozvíte se, jak posoudit interní či externí zajištění, jak připravit outsourcing, jak připravovat FM smlouvy specifikované evropským standardem. V rámci výuky se současně seznámíte s možností implementace ISO standardu do našeho právního prostředí.

Lektor: Mgr. Lucie Ivančová

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 04/03/2020 09:00
Konec 04/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 04/03/2020 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Druhý den kurzu přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

Tentodvoudenní  kurz naleznete v nabídce i jako dva samostatné jednodenní kurzy.

 

Lektor: Kolektiv viz jednotlivé dny

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 11/03/2020 09:00
Konec 18/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 11/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

 Tento kurz je nabízen i jako součást dvoudenního kurzu (najdete jako samostatnou nabídku).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 11/03/2020 09:00
Konec 11/03/2020 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 11/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Kurz přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Tentod  kurz naleznete v nabídce i jako součást dvoudenního kurzu (viz samostatná nabídka).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 18/03/2020 09:00
Konec 18/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 18/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Otázka úklidu a kvality pracovního prostředí se bezprostředně dotýká všech pracovníků Vaší společnosti. Dokážete specifikovat své požadavky na úklid? Znáte současné standardy? Orientujete se v předpisech regulujících nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, likvidací odpadů a problematice životního prostředí (dle řady ISO 14000)?

Lektor: Mgr. Irena Bartoňová Pálková / Ing. Dana Nováková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 25/03/2020 09:00
Konec 25/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 25/03/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Základy oboru facility management tj. systému řízení správy budov, majetku a podpůrných služeb ve společnosti.

Kurz zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované celosvětovým standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční). 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 23/09/2020 09:00
Konec 23/09/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 23/09/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

První den kurzu zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované globálním standardem. Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

Druhý den je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Tento dvoudenní kurz je se slevou. Jednotlivé dny lze zakoupit i jednotlivě

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 23/09/2020 09:00
Konec 30/09/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 23/09/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Kurz je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 30/09/2020 09:00
Konec 30/09/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Termín 30/09/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Nepodceňujete smluvní zajištění podpůrných služeb? Řídíte přípravu těchto smluv Vy, anebo toto ponecháváte na „odborném“ doporučení poskytovatele? Využíváte přínosů sdružených dodávek? Je pro Vás jediným hlediskem minimální cena, nebo vnímáte i význam kvality a její nepřímý finanční efekt? Máte rizika interních služeb pod kontrolou a vědomě je řídíte?

Kurz Vás seznámí s různými formami smluv a smluvních vztahů v oblasti FM. Dozvíte se, jak posoudit interní či externí zajištění, jak připravit outsourcing, jak připravovat FM smlouvy specifikované evropským standardem. V rámci výuky se současně seznámíte s možností implementace ISO standardu do našeho právního prostředí.

Lektor: Mgr. Lucie Ivančová

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 07/10/2020 09:00
Konec 07/10/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 07/10/2020 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Druhý den kurzu přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

Tentodvoudenní  kurz naleznete v nabídce i jako dva samostatné jednodenní kurzy.

 

Lektor: Kolektiv viz jednotlivé dny

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 14/10/2020 09:00
Konec 21/10/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 14/10/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

 Tento kurz je nabízen i jako součást dvoudenního kurzu (najdete jako samostatnou nabídku).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 14/10/2020 09:00
Konec 14/10/2020 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Termín 14/10/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Kurz přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Tentod  kurz naleznete v nabídce i jako součást dvoudenního kurzu (viz samostatná nabídka).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 21/10/2020 09:00
Konec 21/10/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 21/10/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Otázka úklidu a kvality pracovního prostředí se bezprostředně dotýká všech pracovníků Vaší společnosti. Dokážete specifikovat své požadavky na úklid? Znáte současné standardy? Orientujete se v předpisech regulujících nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, likvidací odpadů a problematice životního prostředí (dle řady ISO 14000)?

Lektor: Mgr. Irena Bartoňová Pálková / Ing. Dana Nováková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 04/11/2020 09:00
Konec 04/11/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Termín 04/11/2020
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30