Jednotlivá školení v rámci rekvalifikačního kurzu (lze objednat samostatně)

Základy oboru facility management tj. systému řízení správy budov, majetku a podpůrných služeb ve společnosti.

Kurz zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované evropským standardem). Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

 

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 30/01/2019 09:00
Konec 30/01/2019 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 29/01/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

První den kurzu zahrnuje kompletní seznámení se základy oboru, terminologií a definicemi. Poznáte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP, v jeho nejnovějším pojetím a v celé šíři specifikované evropským standardem). Zjistíte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, a jaké jsou formy zajištění těchto služeb i jejich přínosy (finanční i nefinanční).

Druhý den je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Tento dvoudenní kurz je se slevou. Jednotlivé dny lze zakoupit i jednotlivě

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 30/01/2019 09:00
Konec 06/02/2019 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 29/01/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 29

Kurz je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 06/02/2019 09:00
Konec 06/02/2019 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 05/02/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Nepodceňujete smluvní zajištění podpůrných služeb? Řídíte přípravu těchto smluv Vy, anebo toto ponecháváte na „odborném“ doporučení poskytovatele? Využíváte přínosů sdružených dodávek? Je pro Vás jediným hlediskem minimální cena, nebo vnímáte i význam kvality a její nepřímý finanční efekt? Máte rizika interních služeb pod kontrolou a vědomě je řídíte?

Kurz Vás seznámí s různými formami smluv a smluvních vztahů v oblasti FM. Dozvíte se, jak posoudit interní či externí zajištění, jak připravit outsourcing, jak připravovat FM smlouvy specifikované evropským standardem. V rámci výuky se současně seznámíte s možností implementace EU standardu do našeho právního prostředí.

Lektor: Mgr. Lucie Ivančová

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 13/02/2019 09:00
Konec 13/02/2019 17:00
Registration Start Date 31/03/2018
Termín 12/02/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Druhý den kurzu přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Tentodvoudenní  kurz naleznete v nabídce i jako dva samostatné jednodenní kurzy.

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 20/02/2019 09:00
Konec 27/02/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 19/02/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

 Tento kurz je nabízen i jako součást dvoudenního kurzu (najdete jako samostatnou nabídku).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 20/02/2019 09:00
Konec 20/02/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 19/02/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Kurz přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Tentod  kurz naleznete v nabídce i jako součást dvoudenního kurzu (viz samostatná nabídka).

 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 27/02/2019 09:00
Konec 27/02/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 26/02/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Otázka úklidu a kvality pracovního prostředí se bezprostředně dotýká všech pracovníků Vaší společnosti. Dokážete specifikovat své požadavky na úklid? Znáte současné standardy? Orientujete se v předpisech regulujících nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, likvidací odpadů a problematice životního prostředí (dle řady ISO 14000)?

Lektor: Mgr. Irena Bartoňová Pálková / Ing. Dana Nováková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 06/03/2019 09:00
Konec 06/03/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 05/03/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Správně fungující budova je základem pro kvalitní práci každého jednotlivce. Bezproblémově fungující zařízení budovy vnímá každý jako samozřejmost, přesto optimální zajištění provozu tak samozřejmé není. Seznámíme Vás s komplexním přehledem správy a údržby budov a řízení jejich technické infrastruktury (TZB), jejího plánování a kontroly.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 13/03/2019 09:00
Konec 13/03/2019 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 12/03/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 29

Náklady na energie jsou podstatnou složkou rozpočtu každé společnosti. Ceny energií neustále rostou, jejich efektivní správa je tedy klíčem k významným úsporám. Stále aktuálnější otázkou je i princip trvalé udržitelnosti v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Kurz Vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti trvale udržitelného rozvoje, dá Vám přehled o nejužívanějších systémech certifikace budov (LEED, BREEAM a další) a poskytne Vám komplexní přehled o efektivním řízení spotřeby energií a médií.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 20/03/2019 09:00
Konec 20/03/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 19/03/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Otázka bezpečnosti bývá podceňována do té doby, než se něco stane… Buďte na vše připraveni a získejte kompletní přehled o bezpečnostní problematice. Seznamte se s možnostmi zabezpečení vašeho majetku, lidí i know-how. Poznejte termíny a zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí i sankce, které plynou z jejich nedodržení.

Lektor: Ing. Jaromír Průša / Petr Janovský / Ing. Marie Ševčíková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 27/03/2019 09:00
Konec 27/03/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 26/03/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Takzvané „měkké služby“ (orientované na uživatele) jsou u nás často opomíjenou složkou Facility managementu. Přitom právě na tyto služby je ve vyspělých zemích kladen nejvyšší důraz a jsou skutečnou budoucností oboru se značným potenciálem outsourcingu. Oproti „tvrdým službám“ zaměřeným na technologie totiž nekvalitní fungování „měkkých služeb“ pociťují pracovníci mnohem dříve a mnohem intenzivněji se jich dotýká. Seznámíme Vás se systémem komplexní péče o zaměstnance/uživatele budovy v oblasti „měkkých" procesů, administrativní logistiky, stravování a dopravních služeb.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 03/04/2019 09:00
Konec 03/04/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 02/04/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Druhý den kurzu přináší přehled účetních zásad týkajících se FM služeb v rámci celého účetnictví, dále základní kurz tvorby rozpočtu pro FM služby a na závěr přehled produktů pojištění vhodných pro FM.

Tento kurz je nabízen i jako samostatné jednotlivé dni (viz nabídka)

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 10/04/2019 09:00
Konec 17/04/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 09/04/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 29

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Tento kurz lze též zakoupit jako dvoudenní se slevou.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 10/04/2019 09:00
Konec 10/04/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 09/04/2019 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 9

Poznejte roli Facility managementu v rámci organizačního schématu společnosti, úrovně řízení FM, kompetence v kontextu řízení FM i organizaci FM úseku na straně klienta a poskytovatele. Seznamte se s problematikou organizace in/outsourcingu z hlediska řízení. Neméně zajímavou a přínosnou částí kurzu je úvod do „štíhlé“ metodiky Lean 6 Sigma a její aplikace pro potřeby FM.

Lektor: Ing. Vladimír Balach, MBA / Jan Hirsch

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 24/04/2019 09:00
Konec 24/04/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 23/04/2019 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Kvalitní Facility management bez softwarové a komunikační podpory je v dnešní době zcela nemožný. Podobně jako v mnoha dalších oborech jsou i ve Facility managementu informační a komunikační technologie nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí a jejich důležitost je stále vyšší. Kurz Vám přinese komplexní přehled o možnostech ICT podpory v oblasti FM a budete schopni posoudit stávající zajištění podpory a její případné doplnění. Ve druhé části kurzu se seznámíte s pojmy BIM a Smart Cities a dále se základními pravidly číselníků, databází a parametrů datových položek v FM.

Lektor: Ing. Aleš Choutka, Ing. Ondřej Štrup + kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 15/05/2019 08:00
Konec 15/05/2019 17:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 14/05/2019 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 9

Facility management jako služba cílená na lidi je především o lidech a jejich vzájemné komunikaci. Kurz Vás seznámí s ideálním osobnostním profilem Facility manažera a poskytne Vám cenné rady, jak co nejefektivněji jednat s klienty, dodavateli a úřady.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 22/05/2019 09:00
Konec 22/05/2019 13:00
Registration Start Date 30/12/2018
Termín 21/05/2019
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 2 600 Kč
2 600 Kč 30