Jednotlivá školení v rámci rekvalifikačního kurzu (lze objednat samostatně)

Správně fungující budova je základem pro kvalitní práci každého jednotlivce. Bezproblémově fungující zařízení budovy vnímá každý jako samozřejmost, přesto optimální zajištění provozu tak samozřejmé není. Seznámíme Vás s komplexním přehledem správy a údržby budov a řízení jejich technické infrastruktury (TZB), jejího plánování a kontroly.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 24/10/2018 09:00
Konec 24/10/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 24/10/2018
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 27

Náklady na energie jsou podstatnou složkou rozpočtu každé společnosti. Ceny energií neustále rostou, jejich efektivní správa je tedy klíčem k významným úsporám. Stále aktuálnější otázkou je i princip trvalé udržitelnosti v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Kurz Vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti trvale udržitelného rozvoje, dá Vám přehled o nejužívanějších systémech certifikace budov (LEED, BREEAM a další) a poskytne Vám komplexní přehled o efektivním řízení spotřeby energií a médií.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 31/10/2018 09:00
Konec 31/10/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 31/10/2018 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Otázka bezpečnosti bývá podceňována do té doby, než se něco stane… Buďte na vše připraveni a získejte kompletní přehled o bezpečnostní problematice. Seznamte se s možnostmi zabezpečení vašeho majetku, lidí i know-how. Poznejte termíny a zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí i sankce, které plynou z jejich nedodržení.

Lektor: Ing. Jaromír Průša / Petr Janovský / Ing. Marie Ševčíková

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 07/11/2018 09:00
Konec 07/11/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 07/11/2018
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 28

Takzvané „měkké služby“ (orientované na uživatele) jsou u nás často opomíjenou složkou Facility managementu. Přitom právě na tyto služby je ve vyspělých zemích kladen nejvyšší důraz a jsou skutečnou budoucností oboru se značným potenciálem outsourcingu. Oproti „tvrdým službám“ zaměřeným na technologie totiž nekvalitní fungování „měkkých služeb“ pociťují pracovníci mnohem dříve a mnohem intenzivněji se jich dotýká. Seznámíme Vás se systémem komplexní péče o zaměstnance/uživatele budovy v oblasti „měkkých" procesů, administrativní logistiky, stravování a dopravních služeb.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 14/11/2018 09:00
Konec 14/11/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 14/11/2018 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Druhý den kurzu přináší přehled účetních zásad týkajících se FM služeb v rámci celého účetnictví, dále základní kurz tvorby rozpočtu pro FM služby a na závěr přehled produktů pojištění vhodných pro FM.

Tento kurz je nabízen i jako samostatné jednotlivé dni (viz nabídka)

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 21/11/2018 09:00
Konec 28/11/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 21/11/2018 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 30

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Tento kurz lze též zakoupit jako dvoudenní se slevou.

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 21/11/2018 09:00
Konec 21/11/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 21/11/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 9

Kurz přináší přehled účetních zásad týkajících se FM služeb v rámci celého účetnictví, dále základní kurz tvorby rozpočtu pro FM služby a na závěr přehled produktů pojištění vhodných pro FM.

Tento kurz je možno zaregistrovat i jako dvoudeníí (viz nabídka kurzů) 

Lektor: Kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 28/11/2018 09:00
Konec 28/11/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 28/11/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10

Poznejte roli Facility managementu v rámci organizačního schématu společnosti, úrovně řízení FM, kompetence v kontextu řízení FM i organizaci FM úseku na straně klienta a poskytovatele. Seznamte se s problematikou organizace in/outsourcingu z hlediska řízení. Neméně zajímavou a přínosnou částí kurzu je úvod do „štíhlé“ metodiky Lean 6 Sigma a její aplikace pro potřeby FM.

Lektor: Ing. Vladimír Balach, MBA / Jan Hirsch

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 05/12/2018 09:00
Konec 05/12/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 05/12/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 9

Kvalitní Facility management bez softwarové a komunikační podpory je v dnešní době zcela nemožný. Podobně jako v mnoha dalších oborech jsou i ve Facility managementu informační a komunikační technologie nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí a jejich důležitost je stále vyšší. Kurz Vám přinese komplexní přehled o možnostech ICT podpory v oblasti FM a budete schopni posoudit stávající zajištění podpory a její případné doplnění. Součástí kurzu je i prezentace nejrozšířenějších softwarových řešení u nás.

Lektor: Ing. Aleš Choutka, Ing. Ondřej Štrup + kolektiv

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 12/12/2018 08:00
Konec 12/12/2018 17:00
Registration Start Date 21/04/2018
Termín 12/12/2018 19:00
Kapacita 10
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 10