FM z pohledu udržitelnosti; Systémy certifikace udržitelnosti budov; Správa energií a médií (1 den)

Náklady na energie jsou podstatnou složkou rozpočtu každé společnosti. Ceny energií neustále rostou, jejich efektivní správa je tedy klíčem k významným úsporám. Stále aktuálnější otázkou je i princip trvalé udržitelnosti v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Kurz Vás seznámí s nejnovějšími trendy v oblasti trvale udržitelného rozvoje, dá Vám přehled o nejužívanějších systémech certifikace budov (LEED, BREEAM a další)a poskytne Vám komplexní přehled o efektivním řízení spotřeby energií a médií.

Obsah kurzu:

FM z pohledu udržitelnosti

 • Co znamená Sustainability (udržitelnost) přístup
 • Principy udržitelnosti
 • Tři pilíře udržitelnosti(Environmentální hledisko, Sociální hledisko, Ekonomické hledisko)
 • Možnosti úspor
 • Související zákony, vyhlášky, předpisy

Systémové certifikace udržitelnosti budov

 • Principy certifikace
  • Leed
  • Breeam

Správa energií a médií

 • Specifikace budov, toky energií, ceny energií
 • Optimalizace energií
 • Související zákony, vyhlášky, předpisy

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Správného obsahu a rozsahu pojmu „trvale udržitelný rozvoj“
 • Posouzení environmentálních a energetických potřeb společnosti
 • Připravy zajištění energetických dokumentací a certifikací
 • Možných energetických úspor a nastavení pravidel pro energeticky efektivní provoz
 • Požadavků na „objekt s téměř nulovou spotřebou“
 • Certifikací LEEDS, BREAM, CZ Tools atd.
 • Významu environmentálním pojmů jako je uhlíková stopa, CO2 emise atd.

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Možné úspory na základě vhodného výběru dodavatele energie, nákupem energií, efektivnějším nastavením a kontrolou 

Lektor:

Kolektiv (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
Mgr. František Macholda, MBA

Podrobnosti k události

Datum konání 20/11/2019 09:00
Konec 20/11/2019 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Kapacita 30
Termín 20/11/2019 19:00
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 29