Implementace FM do společnosti - WORKSHOP (1 den)

Kurz je veden formou workshopu, kdy si v malých týmech prakticky vyzkoušíte nastavení jednotlivých procesů, postupů implementace Facility managementu a přípravu smluv a výběrového řízení na FM poskytovatele.

Obsah kurzu:

 

Implementace FM do společnosti - workshop

 • Facility Management - základní činnosti/podpůrné činnosti/hranice mezi nimi
 • Posouzení situace ve společnosti z pohledu FM podpory dle ISO 41012
 • Přehled FM služeb zajišťovaných ve společnosti (podle standardu ČSN EN 15221-4)
 • Fáze procesu, popis procesů, specifikace služby na vstupu/na výstupu (procesní list)
 • Hodnocení kvality - stanovení KPI/CPI
 • Příprava výběrového řízení na FM poskytovatele

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • základního členění oboru Facility management
 • standardu ČSN EN 15 221 a ISO 41000
 • forem zajištění podpůrných služeb, jejich výhod a nevýhod
 • rámcového nastavení procesů a jejich řízení
 • možných přínosů Facility managementu

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Posoudit aktuální situaci zajištění podpůrných služeb ve společnosti
 • Poznat nejnovější přístupy a řešení na trhu

Lektor:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow a Mgr. Pavla Jasná (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 30/09/2020 09:00
Konec 30/09/2020 17:00
Registration Start Date 09/10/2019
Kapacita 30
Termín 30/09/2020
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 30