Smluvní zajištění FM (1 den)

Nepodceňujete smluvní zajištění podpůrných služeb? Řídíte přípravu těchto smluv Vy, anebo toto ponecháváte na „odborném“ doporučení poskytovatele? Využíváte přínosů sdružených dodávek? Je pro Vás jediným hlediskem minimální cena, nebo vnímáte i význam kvality a její nepřímý finanční efekt? Máte rizika interních služeb pod kontrolou a vědomě je řídíte?

Kurz Vás seznámí s různými formami smluv a smluvních vztahů v oblasti FM. Dozvíte se, jak posoudit interní či externí zajištění, jak připravit outsourcing, jak připravovat FM smlouvy specifikované evropským standardem. V rámci výuky se současně seznámíte s možností implementace ISO standardu do našeho právního prostředí.

Obsah kurzu:

 • Smluvní zajištění dle ISO 41012
 • Typy smluv
 • Struktura FM smlouvy
 • Struktura SLA smluv
 • Aplikace ISO 41012 do praxe
 • Příklady rizik
 • Pravidla pro negociaci
 • Praktické cvičení - sestava modelové smlouvy a hledání chyb ve vzoru

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Platné legislativy a právního rámce poskytování FM služeb
 • Výběrových řízení na poskytovatele služeb a nastavení jejich kritérií
 • Zpracování smluv a nastavení hodnotících kritérii (kontrola kvality)
 • Rozsahu smluvních vztahů v FM
 • Interakcí základních a podpůrných procesů a potřeb jejich smluvního zajištění
 • Definice věcného obsahu FM smlouvy a SLA (pro právní úsek)
 • Identifikace slabin stávajících smluv

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Eliminovat či snížit rizika z titulu zanedbání zákonných předpisů a nařízení.
 • Jasně nastavit kompetence mezi majitelem a provozovatel objektu a minimalizovat případná nedorozumění.

 Lektor:

Mgr. Lucie Ivančová (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 07/10/2020 09:00
Konec 07/10/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Kapacita 30
Termín 07/10/2020 19:00
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 30