Prostor a FM; Standardy pracoviště; Základní pravidla stěhování; Návrh dislokace kanceláří - WORKSHOP (2 dny)

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Druhý den kurzu přináší přehled nejrůznějších konceptů kanceláří a podrobně se zabývá otázkami stavebního, technologického a interiérového projektování. Následuje krátká přednáška o základních pravidlech stěhování a relokace. Teoretická část je završena tříhodinovým workshopem, kde si v malých týmech prakticky nacvičíte dislokaci pracovišť v nové budově.

Kurz přibližuje základní přístupy z oblastí Property managementu a Asset managementu.

 

Obsah kurzu:

Prostor a FM

 • Terminologie, definice
 • Typy prostor
 • Požadavky formující prostorové služby - ekonomické, strategické, provozní, kvalitativní
 • Prostory procesových služeb
 • Praktické příklady

  Standardy pracoviště

 • Koncepty kanceláří, různé formy, různé využití
 • Základní principy navrhování dislokace
 • Parametry prostor - technické, provozní, finanční, estetické
 • Vzorové projekty dislokace
 • Související zákony, vyhlášky, předpisy

  Základní pravidla stěhování

 • Organizace stěhování
 • Výběrové řízení na stěhovací práce
 • Průběh stěhování, specifika,rizika

Návrh dislokace pracoviště

 • Workshop: Příprava nové dislokace pracovišť a pracovníků do slepého plánu budovy. Vazby mezi pracovišti, obslužné prostory. Hledání chyb ve vzorovém projektu. Práce ve skupinách.

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Optimálního využití prostor ve spravované nemovitosti
 • Jednání s uživateli o optimální formě využití
 • Efektivnějšího využití nemovitosti
 • Spolupráce s architekty na optimální dislokaci
 • Nalezení optimálního poměru mezi využitím a náklady
 • Koordinace renovace (výběr dodavatele, projekt renovace a její zprovoznění)

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Možnost získat pohled na prostor jako hodnotu
 • Optimálně využít prostor z funkčního i z komerčního hlediska

Lektor:

Lektor: Kolektiv viz jednotlivé dny

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 11/03/2020 09:00
Konec 18/03/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Kapacita 30
Termín 11/03/2020
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
8 000 Kč 30