Prostor a FM (1 den)

Naučte se správně vnímat prostor, jeho význam a dopad na fungování společnosti i hodnotu, kterou představuje. Poznáte požadavky formující prostorové služby i procesy, které tyto služby zahrnují. Dozvíte se, jak strategicky plánovat a řídit rozvoj prostorových potřeb i od čeho se odvíjí řízení obsazenosti nájemci v komerčních objektech. Důraz je kladen i na samotnou komerční hodnotu nemovitostí a využití jejího potenciálu.

Tento kurz Vás seznámí se základy Asset managementu a Property managementu.

Obsah kurzu:

Prostor a FM

  • Terminologie, definice
  • Typy prostor
  • Požadavky formující prostorové služby - ekonomické, strategické, provozní, kvalitativní
  • Prostory procesových služeb
  • Praktické příklady

    Standardy pracoviště

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

  • Možnost získat pohled na prostor jako hodnotu
  • Optimálně využít prostor z funkčního i z komerčního hlediska

Lektor:

Kolektiv (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 14/10/2020 09:00
Konec 14/10/2020 17:00
Registration Start Date 12/04/2019
Kapacita 30
Termín 14/10/2020
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 30