Úklid a čištění; Odpadové hospodářství (1 den)

Otázka úklidu a kvality pracovního prostředí se bezprostředně dotýká všech pracovníků Vaší společnosti. Dokážete specifikovat své požadavky na úklid? Znáte současné standardy? Orientujete se v předpisech regulujících nakládání s odpady, nebezpečnými odpady, likvidací odpadů a problematice životního prostředí (dle řady ISO 14000)?

Obsah kurzu:

Úklid a čištění

 • Typy úklidů + terminologie úklidu
 • Hygienické předpisy
 • Ochrana povrchů
 • Rozdíly interní vs. externí úklid
 • Vzorový postup úklidu

  Odpadové hospodářství

 • Subjekty v systému + vztah k odpadům
 • Povinnosti původců odpodu
 • Systém odpadového hospodářství
 • Související zákony, vyhlášky, předpisy

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Specifikace požadavků na prostředí pracoviště či prostoru v objektu
 • Připravy úklidových standardů
 • Přípravy podkladů k vypsání výběrového řízení na poskytovatele úklidových služeb
 • Nastavení a sledování výkonnostních a kvalitativních parametrů úklidu
 • Řízení pravidelných i mimořádných úklidových prací
 • Základních technologií úklidu
 • Problematiky nakládání s odpady
 • Příslušných vyhlášek a předpisů
 • Řízení projektů zavedení ISO 14000

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Možné úspory při výběru dodavatele, optimálnějším nastavení služeb a kontrole kvality

Lektor:

Mgr. Irena Bartoňová Pálková / Ing. Dana Nováková
(bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 04/11/2020 09:00
Konec 04/11/2020 17:00
Registration Start Date 11/10/2019
Kapacita 30
Termín 04/11/2020
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 30