Bezpečnostní management; Problematika BOZP, PO, OŽP (1 den)

Otázka bezpečnosti bývá podceňována do té doby, než se něco stane… Buďte na vše připraveni a získejte kompletní přehled o bezpečnostní problematice. Seznamte se s možnostmi zabezpečení vašeho majetku, lidí i know-how. Poznejte termíny a zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí i sankce, které plynou z jejich nedodržení.

Obsah kurzu:

Bezpečnostní management

 • Základy systému bezpečnostního managementu
 • Bezpečnost informací a majetku ve společnosti
 • Přístupové systémy, identifikační karty, klíčové hospodářství
 • Související zákony, vyhlášky, předpisy

Problematika BOZP, PO, OŽP

 • Terminologie
 • Zákony, vyhlášky, předpisy
 • BOZP - problematika, rizika, analýza, dokumentace
 • PO - problematika, rizika, dokumentace
 • OŽP - problematika, rizika, nebezpečné látky

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Všech nejdůležitějších oblastí bezpečnosti
 • Základních pojmů a zkratek používaných v bezpečnosti
 • Předpisů a požadavků na bezpečnost
 • Veškerých opatření v oblasti zdravotně-bezpečnostního zajištění zaměstnanců
 • Řízení všech bezpečnostních parametrů objektů

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Uvědomit si rizika vyplývající z jednotlivých oblastí bezpečnostního managementu a s tím související sakce a zodpovědnosti

Lektor:

Ing. Jaromír Průša / Petr Janovský / Ing. Marie Ševčíková
(bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 15/04/2020 09:00
Konec 15/04/2020 17:00
Registration Start Date 11/02/2020
Kapacita 30
Termín 14/04/2020
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 30