Plánování, projekt a implementace FM; Sledování nákladů a controlling (1 den)

Získejte komplexní přehled o plánování, projektovém řízení a implementaci Facility managementu do společnosti. Naučte se plánovat na strategické, taktické a provozní úrovni, řídit, kontrolovat, vyhodnocovat a optimalizovat FM služby s ohledem na kontinuální rozvoj podpory klienta i na rozvoj a budoucnost FM služeb. Dále se dozvíte o úloze controllingu z pohledu FM.

Druhý den kurzu přináší přehled účetních zásad týkajících se FM služeb v rámci celého účetnictví, dále základní kurz tvorby rozpočtu pro FM služby a na závěr přehled produktů pojištění vhodných pro FM.

Lektor: Kolektiv

Obsah kurzu:

Plánování, projekt a implementace FM

 • Proces implementace - jednotlivé fáze
 • Postup při rozhodování o způsobu poskytování FM služeb
 • Procesy dávkování FM služeb
 • Řízení, kontrola, vyhodnocování a optimalizace FM služeb
 • Sledování nákladů a controlling
 • Strategické, taktické a provozní plánování
 • Kontinuální rozvoj podpory klienta
 • Řízení, kontrola, vyhodnocování a optimalizace FM služeb

Sledování nákladů a controlling

 • Terminoligie
 • Metody řízení nákladů na FM služby
 • Role + úloha controllingu z pohledu FM
 • Reporting

 

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Připravy dlouhodobých, střednědobých a provozních plánů Facility Management (FM) procesů, jejich řízení a kontroly,
 • Analýzy stávajícího stavu podpory ve společnosti
 • Návrhu reinženýringu
 • Řízení zavedení FM do společnosti z ekonomického hlediska
 • Nastavení formy controllingu a sledování nákladovosti
 • Specifikace neefektivních FM procesů a návrhu jejich revize
 • Nastavení systému reportingu a jeho implementace

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Možnost efektivnějšího řízení a kontroly chodu podpůrných služeb

Lektor:

Kolektiv (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 06/05/2020 09:00
Konec 06/05/2020 17:00
Registration Start Date 11/02/2020
Kapacita 10
Termín 05/05/2020 19:00
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 10