ICT podpora Facility managementu (1 den)

Kvalitní Facility management bez softwarové a komunikační podpory je v dnešní době zcela nemožný. Podobně jako v mnoha dalších oborech jsou i ve Facility managementu informační a komunikační technologie nejdynamičtěji se rozvíjející oblastí a jejich důležitost je stále vyšší. Kurz Vám přinese komplexní přehled o možnostech ICT podpory v oblasti FM a budete schopni posoudit stávající zajištění podpory a její případné doplnění. Ve druhé části kurzu se seznámíte s pojmy BIM a Smart Cities a dále se základními pravidly číselníků, databází a parametrů datových položek v FM.

Obsah kurzu:

 • Terminologie
 • Postup implementace ICT FM podpory do společnosti - jednotlivé fáze
 • Model ICT podpory, dispečinku
 • Technické řešení + provoz aplikace
 • Základy datového standardu BIM (Building Information Modeling)
 • Parametry FM v rámci Smart Cities
 • Problematika číselníků a databází v CAFM systémech

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Posouzení stávající ICT podpory
 • Návrhu na obnovu/doplnění ICT podpory
 • Výběru vhodných komponent ICT podpory (moduly)
 • Specifikace skutečných potřeb společnosti v ICT (FM)
 • Přípravy podkladů pro výběrové řízení
 • Řízení implementace ICT

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Nalezení možných úspor při implementaci SW podpory, případně zajištění efektivnějšího nastavení SW podpory 

Lektor:

Ing. Aleš Choutka, Ing. Ondřej Štrup, Jan Talášek a Ing. Tomáš Minka 
(bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 20/05/2020 08:00
Konec 20/05/2020 17:00
Registration Start Date 11/02/2020
Kapacita 10
Termín 19/05/2020 19:00
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 10