Základy technické správy majetku, údržba technologií budov; Správa energií (1 den)

Správně fungující budova je základem pro kvalitní práci každého jednotlivce. Bezproblémově fungující zařízení budovy vnímá každý jako samozřejmost, přesto optimální zajištění provozu tak samozřejmé není. Seznámíme Vás s komplexním přehledem správy a údržby budov a řízení jejich technické infrastruktury (TZB), jejího plánování a kontroly.

Obsah kurzu:

Základy technické správy majetku, údržba technologií budov

 • Základy techniky prostředí
 • Typy technologií
 • Zásady provozu technologií staveb
 • Ekonomické hodnocení úspor při provozu
 • Provoz a údržba technických zařízení budov (TZB)
 • Problematika preventivní péče o zařízení
 • Související dokumentace

Správa energií a médií

 • Specifikace budov, toky energií, ceny energií
 • Optimalizace energií
 • Související zákony, vyhlášky, předpisy

Absolvování kurzu pomůže účastníkovi orientovat se v oblasti:

 • Plánování, řízení a kontroly údržby a oprav TZB
 • Problematiky systémů sledování požadavků
 • Specifikace požadavků na řádné vedení revizí a pravidelnou údržbu
 • Řízení externího FM poskytovatele údržby a provozu infrastruktury budov a pozemků
 • Vyhodnocování ceny a kvality služeb v oblasti správy technologií
 • Základních principů řádné a úplné evidence majetku (zejména technické)
 • Významu a obsah termínů pasportizace, inventarizace, evidence atd.

Absolvent kurzu umožní své společnosti:

 • Možné úspory při efektivnějším nastavení údržby a oprav budov a jejich technického zařízení

Lektor:

Kolektiv (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 01/04/2020 09:00
Konec 01/04/2020 17:00
Registration Start Date 11/02/2020
Kapacita 10
Termín 31/03/2020 19:00
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
4 250 Kč 9