Rekvalifikační kurzy

Registrace na 21. běh.

Kurz je koncipován jako 15-ti denní výuka rozdělená do čtyř měsíců (výuka probíhá převážně ve středu od 9:00 do 17:00) a zahrnuje celkem 120 výukových hodin. Stěžejní výukovou metodou jsou přednášky odborníků s aktivní účastí všech přítomných a pracovní workshopy. Náplň kurzu je koncipována v souladu s platnými EU standardy EN 15221 „Facility management“, připravovaným standardem ISO 41000 "Facility Management - Management Systems" a posledními poznatky v oboru.

Absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci v oboru "Facility manažer" dle MSMT-22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017.

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako oficiální vzdělávání profese „manažer“ v novém oboru Facility management. Spolu s rekvalifikačním kurzem „Manažer podpůrných služeb a provozu“ se o jediné ucelené státem certifikované profesní vzdělávání ve Facility managementu pro odborníky z praxe. Kurz má několikaletou tradici a mezi jeho absolventy se řadí klíčoví pracovníci napříč oborem. Výukové materiály vycházejí z nejnovějších trendů a legislativy v oboru. Přednášek a workshopů se ujali přední manažeři a specialisté z jednotlivých oblastí facility managementu. Toto vzdělávání získalo ocenění IFMA CZ „Cena poroty FM Awards 2009 za mimořádný počin v oblasti FM“.

Na základě rozhodnutí představenstva IFMA CZ ze dne 28. 11. 2017 je tento kurz uznán jako vzdělávací platforma IFMA CZ. Každý člen IFMA CZ (nově i RICS) získává 2 bonusy -20% z ceny kurzu na každý jednotlivý semestr. Tato sleva bude přiznána na základě regulerní přihlášky ve které bude uveden v poznámce odkaz na konkrétní jméno člena IFMA CZ či RICS k ověření.

Pro členy IFMA CZ a RICS je výše uvedená sleva platná po celou dobu možné registrace, a neplatí pro ně ostaní slevy (například za včasnou registraci). Všechny slevy jsou podmíněny včasnou platbou na základě faktur vystavených ihned po zaregistrování (platba je požádována předem, pokud toto neomezují obecné předpisy - například dotační, pravidla veřejných institucí, Úřadu práce atd.).

PDF ke stažení:  

Úvod. Bulletin. Jak nás hodnotí. Proč se školit. Lektoři. Jednotlivě. Historie FMI. Článek v FM. 

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 30/01/2019 09:00
Konec 22/05/2019 17:00
Registration Start Date 30/03/2018
Termín 30/08/2019 23:00
Kapacita 25
Cena pro jednotlivce 49 200 Kč
49 200 Kč 22