Rekvalifikační kurz - Facility manažera * 15 dní * září 2020 - leden 2021 (ID r2002)

Kurz je koncipován jako 15-ti denní výuka rozdělená do čtyř měsíců (výuka probíhá převážně ve středu od 9:00 do 17:00) a zahrnuje celkem 120 výukových hodin. Stěžejní výukovou metodou jsou přednášky odborníků s aktivní účastí všech přítomných a pracovní workshopy. Náplň kurzu je koncipována v souladu s platnými EU standardy EN 15221 „Facility management“ a standardem ISO 41000 "Facility Management - Management Systems" a posledními poznatky v oboru.

Tento rekvalifikační kurz je osvobozen od DPH (0% sazba).

Rekvalifikační kurz je akreditován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy jako oficiální vzdělávání profese „manažer“ v  oboru „Facility management“. Jedná se o jediné ucelené státem certifikované profesní vzdělávání ve facility mangementu pro odborníky z praxe. Kurz má několikaletou tradici a mezi jeho absolventy se řadí klíčoví pracovníci napříč oborem. Výukové materiály vycházejí z nejnovějších trendů a legislativy v oboru. Přednášek a workshopů se ujali přední manažeři a specialisté z jednotlivých oblastí facility managementu. Toto vzdělávání získalo ocenění IFMA CZ „Cena poroty FM Awards 2009 za mimořádný počin v oblasti FM“.

Obsah celého kurzu:

 1. Definice a terminologie
 2. Smluvní zajištění FM (= Facility management)
 3. Implementace FM do společnosti – workshop (příprava VŘ na poskytovatele služeb FM)
 4. Prostor a prostorové služby, pracoviště
 5. Standardy pracoviště, pravidla stěhování, návrh dislokace kanceláří - workshop
 6. Úklid a čištění, odpadové hospodářství
 7. Technická správa majetku, údržba technologií budov, stavební údržba
 8. FM z pohledu trvale udržitelného prostředí, správa energií a médií
 9. Bezpečnostní management, problematika BOZP, PO, OŽPE
 10. Péče u uživatele objektů, tiskové, kopírovací, poštovní a archivační služby, dopravní služby
 11. Plánování, projekt a implementace FM, sledování nákladů a controlling
 12. Účetnictví souvisejícíFM, řízení financí - workshop
 13. Řízení Facility Managementu, metodologie Lean 6 Sigma pro FM
 14. ICT podpora Facility Managementu
 15. Lidský faktor v FM

Pro koho je kurz určen:

Vedoucí pozice na vyšších úrovních řízení (pro provozní a technické ředitele, výrobní ředitele, ředitele externích služeb, zástupce správního a provozního oddělení, ekonomické a finanční ředitele), pracovníky na střední úrovni (facility manažery, administrativní manažery, vedoucí interních služeb (např. catering, doprava, bezpečnost, úklidy, recepční, BOZP, PO, OŹP, Odpady, atd.) a ostatní subjekty (zástupce FM společností, FM konzultanty, zástupce stavebních společností), atd.

Kurz je určen pro odborníky z komerční, veřejnoprávní i neziskové sféry.

Přínos (účastník po absolvování kurzu získá):

 • Rekvalifikační osvědčení (certifikát) manažera v oboru Facility Management dle akreditace MŠMT (č.j. MSMT-22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017),
 • Znalost základní terminologie a FM procesů, vazby na související obory (Asset a Property management)
 • Znalost rozsahu smluvních vztahů ve Facility Managementu a aktuálně platných standardů (EN 15221, ISO41000), včetně přípravy VŘ na poskytovatele služeb FM
 • Základní znalosti zákonitostí realitního trhu a jednání s realitními společnostmi
 • Schopnost ekonomické správy nemovitostí, optimalizace obsazenosti, nájmů, nájemních smluv, atd.
 • Schopnost optimálně řídit využití prostor ve spravované nemovitosti
 • Schopnost rozumět a pracovat s podklady týkajícími se úklidu a odpadových služeb
 • Schopnost plánovat, řídit a kontrolovat údržbu a opravy staveb a technického zařízení budov a přilehlých komunikací
 • Schopnost řídit správu médií a energií, spravovat společnost podle kritérií trvale udržitelného rozvoje
 • Přehled o komplexní bezpečnosti, předpisech BOZP a PO, hygienických parametrech, možnostech zajištění interní logistiky, tiskových služeb, cateringu a mnoha dalších přímých podpůrných služeb
 • Schopnost analyzovat stávající stav podpory ve společnosti a implementovat moderní FM zajištění
 • Schopnost řídit a organizovat FM procesy ve společnosti
 • Schopnost posoudit stávající ICT podporu z pohledu komplexní správy nemovitostí, majetku a zajištění podpory zaměstnanců a uživatelů nemovitostí a přehled o současné nabídce na trhu
 • Předpoklady k řízení a vedení svého týmu a zároveň znalost pravidel komunikace mezi klienty a poskytovateli

Lektor:

Kolektiv (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 23/09/2020 09:00
Konec 20/01/2021 17:00
Registration Start Date 11/09/2019
Kapacita 25
Termín 27/10/2020 23:00
Původní cena 49 200 Kč
Zvýhodněná cena 41 820 Kč (Until 30/06/2020)
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
49 200 Kč 21