Specializované kurzy

Dne 3. 3. 2018 byla oficiálně potvrzena platnost nové ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití". Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních). Jednodenní kurz seznámí účastníky s celou normou, poukáže na případné drobné odchylky od dosud platné ČSN EN 15221. Tato norma přináší systémový pohled do oblasti řízení společností, která byla zatím vnímána pouze okrajově.

Tato norma je koncipována jako podklad pro auditování systému řízení ve společnostech (obdobně jako ISO 9000, ISO 14000 atd.). Účastníci tohoto kurzu se proto mohou seznámit již dnes s principy, které budou v blízké době uplatňovány ve formě auditu systému řízení podpůrných služeb a správy majetku v jejich společnostech.

Tato registrace je na oba dny školení, tj. na ISO 41001 "Systémy FM řízení" i ISO 41012 "Implementace FM do společnosti".

Cena pro zahraniční účastníky je 320 €.

Lektorem kurzu je ing. Ondřej Štrup, který zastupoval ČR v přípravě této normy v komisi ISO/TC 267 (zastupuje ČR i v EU komisích CEN/TC 348 normy EN 15221). Seznámíte se tak nejen s obsahem, ale zejména s účely, které jsou v jednotlivých významech zapracovány.

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup IFMA Fellow, Mgr. Pavla Jasná

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 29/10/2018 09:00
Konec 30/10/2018 17:00
Registration Start Date 28/02/2018
Termín 28/10/2018 22:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
8 000 Kč 29

Dne 3. 3. 2018 byla oficiálně potvrzena platnost nové ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití". Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních). Jednodenní kurz seznámí účastníky s celou normou, poukáže na případné drobné odchylky od dosud platné ČSN EN 15221. Tato norma přináší systémový pohled do oblasti řízení společností, která byla zatím vnímána pouze okrajově.

Tato norma je koncipována jako podklad pro auditování systému řízení ve společnostech (obdobně jako ISO 9000, ISO 14000 atd.). Účastníci tohoto kurzu se proto mohou seznámit již dnes s principy, které budou v blízké době uplatňovány ve formě auditu systému řízení podpůrných služeb a správy majetku v jejich společnostech.

Tento kurz je jednodenní. Máte-li zájem o dvoudenní kurz ISO 41000 (ISO 41001 a ISO 41012) tento je vypsán samostatně se slevou.

Lektorem kurzu je ing. Ondřej Štrup, který zastupoval ČR v přípravě této normy v komisi ISO/TC 267 (zastupuje ČR i v EU komisích CEN/TC 348 normy EN 15221). Seznámíte se tak nejen s obsahem, ale zejména s účely, které jsou v jednotlivých významech zapracovány.

 

Lektor: Ing. Ondřej Štrup IFMA Fellow, 

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 29/10/2018 09:00
Konec 29/10/2018 17:00
Registration Start Date 12/09/2018
Termín 28/10/2018 22:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 29

Tento kurz přímo navazuje na jednodenní kurz "ISO 41001 - Facility management - NOVINKA", kde se seznámíte s obsahem a významem kmenové normy ISO 41001. Platnost této normy ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití" byla dne 3. 3. 2018  oficiálně potvrzena. Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních).

Jednodenní kurz seznámí účastníky s postupem implementace facility managementu v souladu s "ISO 41012 - Facility managemenet - Pokyny pro strategické získávání a vypracování dohod". Tento díl normy řady ISO 41000 pojednává o způsobu optimalizace nebo implementace facility managementu do společností, které se chtějí ucházet o budoucí certifikaci podle ISO 41000. Připravte se již dnes na tuto certifikaci, seznamte se s principy a s případnými potřebami modifikací Vašeho systému řízení podpůrných služeb.

Řada ISO 41000 je koncipována jako podklad pro auditování systému řízení ve společnostech (obdobně jako ISO 9000, ISO 14000 atd.). Účastníci tohoto kurzu se proto mohou seznámit již dnes s principy, které budou v blízké době uplatňovány ve formě auditu systému řízení podpůrných služeb a správy majetku v jejich společnostech.

Tento kurz je součástí dvoudenního vzdělávání. Chcete-li absolvovat oba dny (včetně ISO 41001) vyberte si registraci obou dní najednou se slevou.

Lektorem kurzu je ing. Ondřej Štrup, který zastupoval ČR v přípravě této normy v komisi ISO/TC 267 (zastupuje ČR i v EU komisích CEN/TC 348 normy EN 15221). Seznámíte se tak nejen s obsahem, ale zejména s účely, které jsou v jednotlivých významech zapracovány.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup, Mgr. Pavla Jasná

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 30/10/2018 09:00
Konec 30/10/2018 17:00
Registration Start Date 11/05/2018
Termín 30/05/2020 22:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 4 250 Kč
4 250 Kč 30