Specializované kurzy

Kurz je koncipován jako dvoudenní. První den kurzu je věnován úvodu do provozování zařízení techniky provozu staveb. Účastníci se seznámí zejména s charakteristikami jednotlivých provozních souborů.

Druhý den kurzu se zaměří na základy údržby a provozu zařízení rozvodu vzduchu (VZT) a vytápění budov,  ochlazování budov a souborů MaR.

V průběhu kurzu bude dán široký prostor pro dotazy posluchačů a řešení konkrétních otázek a problémů.

Posluchači celého běhu kurzu obdrží jako prémii Odborná skripta Ing. Jiřího Frýby k dané problematice (260 stran).

Pro koho je kurz určen:

  • provozní vedoucí technologické údržby
  • manažeři zodpovědní za provoz technologií budov
  • technici údržby
  • facility manažeři zodovědní za provoz areálů/objektů

 

Lektor kurzu:

Ing. Jiří Frýba

Lektor v oblasti techniky prostředí budov

 

Podrobnosti ke stažení.

Lektoři:

Ing. Jiří Frýba
Datum konání 24/09/2019 09:00
Konec 25/09/2019 17:00
Registration Start Date 20/05/2019
Termín 24/09/2019 19:00
Kapacita 30
Cena pro jednotlivce 12 000 Kč
12 000 Kč 28