ISO 41001 a ISO 41012 - Facility management (2 dny)

Dne 3. 3. 2018 byla oficiálně potvrzena platnost nové ISO 41001 "Facility management - Systémy řízení - Požadavky s návodem k použití". Tato celosvětová norma sjednocuje systémy řízení správy majetku a podpůrných služeb ve všech typech společností (veřejných i komerčních). Jednodenní kurz seznámí účastníky s celou normou, poukáže na případné drobné odchylky od dosud platné ČSN EN 15221. Tato norma přináší systémový pohled do oblasti řízení společností, která byla zatím vnímána pouze okrajově.

Tato norma je koncipována jako podklad pro auditování systému řízení ve společnostech (obdobně jako ISO 9000, ISO 14000 atd.). Účastníci tohoto kurzu se proto mohou seznámit již dnes s principy, které budou v blízké době uplatňovány ve formě auditu systému řízení podpůrných služeb a správy majetku v jejich společnostech.

Tato registrace je na oba dny školení, tj. na ISO 41001 "Systémy FM řízení" i ISO 41012 "Implementace FM do společnosti".

Cena pro zahraniční účastníky je 320 €.

Lektorem kurzu je ing. Ondřej Štrup, který zastupoval ČR v přípravě této normy v komisi ISO/TC 267 (zastupuje ČR i v EU komisích CEN/TC 348 normy EN 15221). Seznámíte se tak nejen s obsahem, ale zejména s účely, které jsou v jednotlivých významech zapracovány.

Lektor: Ing. Ondřej Štrup IFMA Fellow, Mgr. Pavla Jasná

•Výhody integrovaného systému systémů pro FM zahrnují:
- zvýšení produktivity pracovní síly, bezpečnosti a zdraví a blahobytu;
- lepší komunikaci požadavků a metodik mezi organizacemi veřejného i soukromého sektoru a mezi nimi;
- zvýšení výkonnosti a efektivity, čímž se zvýší přínos pro organizace;
- lepší slučitelnost služeb;
- poskytování společné platformy pro všechny typy organizací.

Lektor:

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow (bližší informace pod záložkou "LEKTOŘI").

 

Lektoři:

Kolektiv

Podrobnosti k události

Datum konání 03/12/2018 09:00
Konec 04/12/2018 17:00
Registration Start Date 30/10/2018
Kapacita 30
Termín 30/11/2018 22:00
Cena pro jednotlivce 8 000 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
Na tuto událost již registrace nepřijímáme.
8 000 Kč 28