Základy techniky vnitřního prostředí - 2 dny

Kurz je koncipován jako dvoudenní. První den kurzu je věnován úvodu do provozování zařízení techniky provozu staveb. Účastníci se seznámí zejména s charakteristikami jednotlivých provozních souborů.

Druhý den kurzu se zaměří na základy údržby a provozu zařízení rozvodu vzduchu (VZT) a vytápění budov, zařízení pro ochlazování budov a souborů MaR.

V průběhu kurzu bude dán široký prostor pro dotazy posluchačů a řešení konkrétních otázek a problémů.

Posluchači celého běhu kurzu obdrží jako prémii Odborná skripta Ing. Jiřího Frýby k dané problematice (260 stran).

Prokohoje kurzurčen:

  • provozní vedoucí technologické údržby
  • manažeři zodpovědní za provoz technologií budov
  • technici údržby
  • facility manažeři zodovědní za provoz areálů/objektů

Lektorkurzu:

Ing. Jiří Frýba

Lektorvoblastitechniky prostředí budov

 

Podrobnisti ke stažení zde.

1. den:

·       základy techniky vnitřního prostředí – požadavky na mikroklima

·       zákonné a související měrové jednotky používané při provozu zařízení techniky prostředí, fyzikální souvislosti

·       problematika vlhkosti vzduchu 

             ·       problematika tvorby mikroklimatu prostředí

2. den:

·       Vzduchotechnické systémy – konfigurace a jejich uplatňování

·       Skladebné prvky jednotlivých konfigurací vzduchotechnických systémů – jejich provoz a údržba

·       Aplikace fyzikálních principů při provozu soustav

·       Aplikace a provoz zařízení pro měření a regulace

·       Zajištění dodávek tepla pro vzduchotechnické systémy – zdroje tepla, jejich skladba a provoz

·       Zajištění dodávek chladu pro vzduchotechnické systémy – zdroje chladu, jejich skladba a provoz

·       Metodika řízení složitých klimatizačních systémů

·       Plánování a řízení údržby zařízení 

·       Opakování poznatků, získaných v předchozích částech kurzu


Lektoři:

Ing. Jiří Frýba

Podrobnosti k události

Datum konání 24/09/2019 09:00
Konec 25/09/2019 17:00
Registration Start Date 20/05/2019
Kapacita 30
Termín 24/09/2019 19:00
Cena pro jednotlivce 12 000 Kč
Místo konání
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
U Sluncové 14
sál „Tribune“ hotel Tristar (součást hotelu Olympik)
12 000 Kč 27