Instrukce k připojení do prostředí kurzu/semináře

Internetové kurzy "Webináře"/Interview/Webmeetingy/On-line přednášky

Instrukce k připojení se do prostředí WebEx

Instrukce zkráceně:

 1. Připojte se do prostředí WebEx prostřednictvím odkazu (linku), nebo zadání čísla meetingu na společných stránkách https://www.webex.com . V případě, že Vám bude zasláno heslo, musíte ho též zadat.
 2. Zvolte formu Audio připojení (zvukového) - (použitím Vašeho PC (mikrofonu a kamery), nebo nezávislým připojením přes Váš telefon vytočením níže uvedených čísel). Tento krok nesmíte přeskočit (častá chyba).
 3. Zapněte/vypněte si kameru vašeho zobrazení ostatním účastníkům.
 4. Nezapomínejte vypínat váš mikrofon, pokud je ve vašem okolí hluk (nebudte tak rušit ostatní).
 5. Pro lepší zvuk a poslech doporučujeme použít sluchátka s mikrofonem, není to však nezbytné.

Instrukce podrobněji:

 • Na vybraný webinář/interview/webmeeting se můžete elektronicky přihlásit prostřednictvím linku (odkazu), nebo uvedením devítimístného čísla kurzu přímo na stránkách https://www.webex.com/. Než toto bude moci provést musíte, v případě placeného Webináře, provést úhradu převodem na náš účet podle instrukcí, které Vám obratem zašleme na Váš email.
 • Po uhrazení požadované částky Vám bude na Váš email zaslán zjednodušený daňový doklad a link pro přihlášení se do prostředí kurzu. Dále postupujte podle následujících instrukcí.
 • Kurzy jsou zajišťovány v prostředí WebEx od společnosti Cisco.
 • Každý přihlášený obdrží  e-mailem přístupový link (u Webinářů po uhrazení kurzovného). V případě, že používáte MS Outlook, bude toto provedeno návrhem schůzky v příslušné době kurzu (Vaším potvrzením bude organizátor vnímat, že o akci máte všechny potřebné informace). Pro ostatní se bude tato výzva zobrazovat jako email s textem obsahujícím potřebné linky a údaje (číslo přednášky a vstupní heslo). Můžete se také připojit přímo z https://www.webex.com volbou funkce "Join" v pravém horním rohu obrazovky (budete vyzváni k zadání čísla případně hesla kurzu, které máte ve výzvě a dále k zadání vašeho jména a emailu). Snazší je použití linku, který Vám pošleme v pozvánce (viz dále).
 • V případě, že se přihlašujete na volně přístupnou akci (například Interview/Webmeeting/školní přednášku), naleznete link i číslo meetingu v příslušném informačním poli na našem webu/outlook pozvánce/zaslaném emailu.
 • Proklikem na link "https://meetings.webex.com/collabs/meetings/join?uuid=..........."vstoupíte přímo do prostředí kurzu. Pokud používáte WebEx poprvé, můžete být vyzváni k nainstalování WebEx Tools, které Vám při příštím přihlášení zajistí okamžité propojení. Některé společnosti mají interní bezpečností omezení, které Vám spuštění tohoto Toolsu nedovolí. Pro tento případ zvolte příkaz "run a temporary application", kterou najde na spodním řádku instrukce. Umožní Vám to spustit jednorázový přístup bez jakékoliv instalace. Toto budete muset provést pro každé příští školení.
 • Prostředí kurzu/meetingu bude pro přihlášené účastníky otevřeno 5 minut před začátkem - mělo by dostačovat pro nastavení zvukového přenosu a eventuelně dalších parametrů.
 • Pro zvukový přenos zvolte v úvodním dialogu funkci "Call using my Computer" (levé ze tří úvodních ikon) webex-my computer m pro aktivaci mikrofonu, reproduktorů a kamery ve Vašem PC. Pokud se po této aktivaci neobjeví vedle vašeho jména v přehledu účastníků symbol "sluchátek s mikrofonem", nemáte svůj mikrofon ještě aktivován. V tomto případě zvolte "Call using my Computer" znovu. Systém pravděpodobně Váš mikrofon připojí (chvíli se objeví rotující zelené kolečko").
 • V případě potíží s přenosem zvuku nebo obrazu obvykle pomůže odhlásit se z meetingu, zavřít okno prohlížeče a přes link v pozvánce se znovu připojit.
 • Alternativně se můžete připojit telefonem. V tomto případě místo funkce "Call using my Computer" zvolte příkaz "I will Call In" a připojte se prostřednictvím telefonních linek v ČR +420-2288-82827 , v SK +421 800 606 627. Budete muset zadat též Meeting number a Meeting Password, které naleznete v našem emailu/Outlook události hned pod přihlašovacím linkem "https://meetings.webex.com/collabs/meetings/join?uuid=...........".
 • Přednáška bude probíhat živě. Lektor (případně posluchač, který bude aktuálně přispívat svým dotazem/názorem do přednášky), budou zobrazeni ve výřezu obrazovky.
 • Každý účastník si může zvolit, chce-li být pro ostatní zobrazen živě (přepínání ikonykamera). Své aktivní zobrazení uvidí v malém výřezu aktuálního přednášejícího. současně má v pravém horním rohu video zobrazení ikony pro přepínání přehledu ostatních účastníků jako seznam nebo pomocí video zobrazení  webex-participants. vpravo od této dvojice je ikona pro zobrazení videa na celou vaši obrazovku (při výuce toto nebudete potřebovat).
 • Každý účastník je živě ve virtuální třídě. Pokud by v jeho okolí byl hluk, který by mohl rušit ostatní, může si sám vypnout/zapnout svůj mikrofon pomocí ikonymikrofon. Červená barva značí, že jste vypnuti a nebude Vás slyšet.
 • Lektor si vyhražuje právo vypnout centrálně všechny mikrofony posluchačů, čímž zamezí rušení ostatních. Takto vypnutý mikrofon si může posluchač sám aktivovat, pokud bude mít v této době potřebu vznést dotaz, námět, informaci či poznámku. Současně můžete využít i možnosti písemného chatu, jehož obrazovku zapnete/vypnete ikonou Chat webex-chat vpravo nahoře (vedlejší ikona Participants vypíná/zapíná zobrazení seznamu ostatních účastníků kromě vás).
 • Výuka bude probíhat v blocích přibližně po 25 minutách, mezi bloky bude 5 minut přestávka. Lektor vás vžda před přestávkou vyzve k vznesení dotazů z předneseného bloku.
 • Lektor a organizátor si vyhrazují právo úpravy časového režimu podle okamžité potřeby. O všem budou posluchači aktuálně informováni. 
 • Po absolvování kurzu vám budou do jednoho týdne emailem zaslány prezentační materiály v PDF formátu a Certifikát o absolvování kurzu též v PDF formátu.

Živě přednášené webináře

Poznejte dynamicky se rozvíjející obor, který představuje až 5% HDP. Seznamte se s jeho nejnovějším pojetím v celé šíři specifikované celosvětovým standardem řady ISO 41000 evropským standardem ČSN EN 15 221, i s jeho přínosy (finančními i nefinančními). Zjistěte, co všechno je součástí podpůrných služeb pro konečné uživatele, jaké jsou formy zajištění těchto služeb a nástroje řízení jejich kvality. Půldenní kurz obsahuje kompletní seznámení se základy oboru, jeho historií, terminologií a standardy.

V rámci webináře pochopíte jak je facility management provázán se správou majetku a jak je pro společnosti významný pro zvýšení produktivity jejich zaměstnanců.

Webinářem Vás provede ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Lektoři:

Kolektiv
Datum konání 07/04/2020 15:00
Konec 07/04/2020 20:00
Registration Start Date 18/02/2020
Termín 06/04/2020
Kapacita 25
Cena pro jednotlivce 1 000 Kč
1 000 Kč 25