FM Institute působí na trhu již od roku 2008. Původně vznikl jako organizační složka konzultační společnosti Hein Consulting, od roku 2010 působí jako samostatná organizace s vlastní akreditací MŠMT. Jádrem činnosti FM Institute je především vzdělávání odborníků z praxe FM, a to jak na straně klientů z nejrůznějších sektorů, tak na straně předních poskytovatelů FM služeb. FM Institute proškolil několik set odborníků z praxe z desítek předních společností na trhu.

Na zasedání představenstva IFMA CZ dne 28. 11. 2017 bylo schváleno, že FM institute a zejména rekvalifikační kurz se stávají vzdělávací platformou IFMA CZ. Členové IFMA CZ získávají od FM Institute 2 bonusy -20% z ceny na každý semestr rekvalifikačního vzdělávání.

V oblasti vzdělávání:

 • Stěžejním vzdělávacím programem FM Institute je 15 denní rekvalifikační kurz Facility manažera. Kurz je akreditován MŠMT jako platná rekvalifikace na pozici Manažer v oboru Facility management a v současné době představuje nejucelenější vzdělávání v oboru u nás. Absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci v oboru "Facility manažer" dle MSMT-22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017. (Akreditace z minulých let naleznete zde 2014, 2011, 2008). Posluchači se mohou přihlásit i na jednotlivé výukové dni samostatně, nebo využít možnost zvýhodněných 5ti denních balíčků.
 • Od roku 2016 FM Institute poskytuje vzdělávání v oboru FM také elektronicky, formou živých interaktivních webinářů.
 • Dále FM Institute nabízí odborná jednodenní a vícedenní školení z nejrůznějších oblastí FM. Kromě veřejného vzdělávání zajišťuje FM Institute i školení a kurzy „na míru“ pro firemní klientelu.
 • Mezi další vzdělávací aktivity FM Institute patří výuka na vysokých a vyšších odborných školách.

V oblasti popularizace a propagace oboru:

 • FM Institute pořádá pravidelná Interview s odborníkem. V rozhovorech předávají své zkušenosti domácí i zahraniční odborníci a manažeři z FM a souvisejících oborů.
 • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, je autorem učebnice "Základy Facility managementu", spoluautorem několika dalších odborných publikací, autorem mnoha článků v odborném tisku, přednáší na konferencích u nás i v zahraničí, vyučuje FM na ČVUT FSv a na pozvání i na dalších školách.
 • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, zastupuje ČR ve standardizačních komisích evropské normy EN 15221 a připravované světové normy ISO 41000.
 • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, je ředitelem pro země střední a východní Evropy (CEE) FMCC asociace IFMA (globálního sdružení FM konzultatntů), která sdružuje FM poradce na celosvětové úrovni.
 • FM Institute se jako tzv. "Trusties" IPMS koalice stala v ČR prostředníkem pro implementaci jednotného způsobu stanovování výměr budov na celém světě (https://ipmsc.org/).
 • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, je členem představenstva IFMA European Advisory.
 • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow je členem sekce Ostatní služby v rámci NSK (Národní soustavy kvalifikací). Jeho úkolem je sjednocení vnímání FM profesí.
 • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow je jedním ze zakladatelů RASK (Rada a akademie pro Smart Cities), profesní platformy sdružující odborníky z oblasti Smart City.

Naší vizí je stát se u odborné veřejnosti u nás i v zahraničí synonymem pro kvalitní a nestranné vzdělávání postavené na mezinárodně uznávaných standardech. Chceme i nadále přinášet nejen vysokou praktickou hodnotu a využitelnost poznatků, ale také osobní a přátelský přístup, kvůli kterému se k nám budete rádi vracet na nová školení a kurzy.

Usilujeme o to stát se odbornou platformou, kolem které se budou soustřeďovat odborníci z oblasti Facility managementu a souvisejících oborů, a přispívat k výměně zkušeností mezi našimi i zahraničními experty.

V nejširším smyslu a pojetí chceme my všichni v FM Institute spolu s Vámi přispět ke kultivaci Facility managementu u nás, k lepší práci i lepšímu pracovnímu prostředí pro nás všechny.

Ing. Ondřej Štrup Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow
Partner společnosti Hein Consulting
Senior konsultant a lektor
Garant vzdělávání FM Institute

Odbornost

 • V roce 1999 organizoval založení české pobočky asociace IFMA CZ, kde v letech 1999 – 2002 a 2012 – 2015 působil na pozici prezidenta. V roce 2015 mu byl udělen doživotní titul Čestný předseda IFMA CZ.
 • Od 2013 držitel titulu IFMA Fellow, nejprestižnějšího celosvětového ocenění asociace IFMA (od roku 1992 ho obdržela pouze stovka Facility manažerů).
 • V letech 2011 – 2013 místopředseda EuroFM - evropské asociace Facility managementu.
 • Od roku 2016 členem představenstva FMCC (celosvětové odborné sekce FM konzultantů asociace IFMA) v pozici 1. viceprezidenta.
 • Inicializoval uspořádání světových kongresů v Praze IFMA - World Workplace Europe 2003 (12. – 14. 5. 2003), a EuroFM/IFMA – EFMC 2013 (22. – 24. 5. 2013), kde se podílel i na několika příspěvcích.
 • Jako zástupce ČR pověřen řízením příprav a překladu evropské normy Facility managementu EN 15221 (CEN TC 348), světové normy ISO/TC 267 (ISO 41000 - Facility management) a světové ISO PC 251 (ISO 55000 - Asset management).
 • Externí vyučující na ČVUT FSv a na VOŠ Chotěboř (garant předmětu FM), občasný hostující lektor na VŠE, MVŠ Olomouc, VŠB – TU Ostrava.
 • Autor knihy „Základy Facility managementu“ – 2014, Professional Publishing, spoluautor řady dalších odborných  titulů z oblasti Facility managementu. Autor mnoha článků v odborných   popularizačních periodikách.
 • Iniciátor a spoluorganizátor virtuální 31 hodinové konference Světového dne FM (13.7.2016 a 17.5.2017).

Profesní CV

 • Absolvent ČVUT FSv, obor konstrukce kovových konstrukcí, 10 let statik projektant, 7 let vedoucí počítačového centra pro projekci, 10 let prodejce CAD a CAFM, 15 let FM specialista (poradce a lektor). V současnosti působí jako nezávislý konzultant (společnost Hein Consulting). Vykonává poradenskou činnost v oblastech reorganizace FM podpory (včetně interních služeb), přípravy výběrových řízení na FM poskytovatele, auditů řízení FM a správy majetku, přípravy a řízení relokace podniků atd.
 • Založil rekvalifikační vzdělávání Facility manažerů akreditované MŠMT (společnost FM Institute) a dodnes je jeho hlavním garantem. Je zván k přednáškám u nás i v zahraničí.

Absolventy našeho rekvalifikačního kurzu jsou pracovníci mnoha významných společností a organizací:

 

Poskytovatelé

FM služeb:

ISS Facility Services, s.r.o.

ATALIAN CZ, s.r.o.

Mark2 Corporation Czech, a.s.

AB Facility, a.s.

OKIN GROUP, a.s.

CBRE, s.r.o.

P.DUSSMANN spol. s r.o.

CPI – Facility, a.s.

CIMEX INVEST s.r.o.

Trigema Facility s.r.o.

CTP

SSI

Tafirra FM

Caverion

 

Banky:

Česká spořitelna, a.s.

Erste Group Bank AG

Komerční banka, a.s.

Československá obchodní banka, a. s.

KBC

Raiffeisenbank a.s.

 

Školy:

České vysoké učení technické v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Fyzikální ústav AV ČR

Masarykova univerzita

Univerzita Pardubice

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

VOŠ a OA Chotěboř

VOŠZ a SZŠ Praha 1

 

Veřejná správa:

Ministerstvo obrany

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Letiště Václava Havla

Osmička (Správa majetku MÚ Praha 8)

Správa majetku MÚ Praha 12

Česká pošta, s.p.

 

Nemocnice

a zdravotnická zařízení:

IKEM

Proton Therapy Center Czech, s.r.o.

Ústav molekulární genetiky AV

Ústav hematologie a krevní transfuze

 

Další:

Seznam.cz, a.s.

Vodafone Czech Republic a.s.

Plzeňský Prazdroj, a.s.

McDonald`s ČR spol. s r.o.

IKEA

Makro

BOSCH DIESEL s.r.o.

Foxconn Technology CZ s.r.o.

RWE Česká republika a.s.

E.ON Česká republika, s. r. o.

Rádio Svobodná Evropa

Coca Cola

Evobus ČR

Petainer

Kogo Bearing ČR

Stavba Praha

UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Adler

Benteler

Honeywell

Dr. Max

Prologis

Bureau Veritas CR

Škoda Auto

Siemens

Socialbakers

SGS

a mnoho dalších ..........

… přednášky byly jedinečné a bez hluchých míst, kladně musím zhodnotit výběr přednášejících z hlediska odbornosti i jejich umění upoutat posluchače
... dobrý základ pro začínající FM manažery, pro zkušenější rozšíření povědomí
… rozšířil jsem si obzory v oblasti správy budov a podpory core businessu, velmi kladně hodnotím, že všichni lektoři jsou z praxe
... kurz byl přínosný, jelikož se orientuje i na konkrétní problémy, lektoři sdělují množství příkladů a zkušeností
… široký rozsah kurzu s teoretickými i praktickými informacemi byl přesně to, co jsem potřeboval
… pro mne byl kurz velkým přínosem a skvělou nástavbou informací, které jsem získala na ČVUT, díky těmto kurzům jsem pochopila FM
... pro mou práci toto mělo jednoznačný přínos
... děkuji za velmi profesionální a příjemný přístup ke všem účastníkům kurzu
... velmi zajímavé upřesnění a systematizování celé problematiky
... kurz přesně splnil moje očekávání, získal jsem nové zkušenosti, které mohu uplatnit v praxi
… budu vstřebávat ještě dlouho a doufám, že i dlouho čerpat z těchto informací
… kurz mi výrazně pomohl proniknout do oblasti řízení FM
… je úžasné vědět, že FM se konečně vydává správným směrem a má smysl se rozvíjet a školit a tím zvedat celkovou úroveň
… kurz mi dal mnoho nových informací i pohledů, které lze využít jak v pracovní sféře, tak i pro soukromé účely
… logicky uspořádaný, odborně na výši, kvalitní lektoři
… rozšířil mi znalosti v oblasti FM, pochopila jsem význam FM smlouvy a ujasnila SLA
… skvělá práce! Je poznat, že vás to baví, i když je to s námi občas složité
… velmi mnoho informací a málo času
... získali jsme informace o nových trendech v oblasti FM
… příjemné chvíle, příjemní lidé, užitečné informace
… považuji kurz za velmi zdařilý a studijními podklady se budu prolistovávat velmi dlouho
… hodnota informací obsažených v kurzu převyšuje reklamu prezentujících subjektů
… díky širokému pohledu a nadhledu všech lektorů jsem si z každé přednášky něco odnesl, něco, co mohu použít ve své praxi 
… domnívám se, že vznikl nový nástroj, jak „obyčejnou údržbu“ převést mezi vědní obory, dojem je velmi dobrý
... profesionální výklad vč. aplikace do praxe, znalost problematiky, příjemné vystupování, lektor udržuje pozornost posluchače po celou dobu semináře
... vysoká odborná úroveň přednášejících, ucelený náhlad na problematiku dle světových trendů

Všechny tyto reference jsou vybrány ze závěrečných dotazníků absolventů kurzu (k nahlédnutí u organizátora akce).

 

IFMA
Mezinárodní Asociace Facility Manažerů
IFMA CZ nové
Česká pobočka asociace IFMA
FMCC2
Celosvětová sekce FM konzultantů
FMI SK
FM Institute Slovakia
RASC Logo Modré
Rada a Akademie pro Smart Cities
Akademie VS
Akademie veřejné správy, o.p.s.
SAFM
Slovenská asociácia facility managementu
IFMA fellows
Členové IFMA s mimořádným oceněním
IPMS
International Property Measurement Standards
RICS
Royal Institution of Chartered Surveyors
EuroFM 1
Evropská asociace FM organizací