… přednášky byly jedinečné a bez hluchých míst, kladně musím zhodnotit výběr přednášejících z hlediska odbornosti i jejich umění upoutat posluchače
... dobrý základ pro začínající FM manažery, pro zkušenější rozšíření povědomí
… rozšířil jsem si obzory v oblasti správy budov a podpory core businessu, velmi kladně hodnotím, že všichni lektoři jsou z praxe
... kurz byl přínosný, jelikož se orientuje i na konkrétní problémy, lektoři sdělují množství příkladů a zkušeností
… široký rozsah kurzu s teoretickými i praktickými informacemi byl přesně to, co jsem potřeboval
… pro mne byl kurz velkým přínosem a skvělou nástavbou informací, které jsem získala na ČVUT, díky těmto kurzům jsem pochopila FM
... pro mou práci toto mělo jednoznačný přínos
... děkuji za velmi profesionální a příjemný přístup ke všem účastníkům kurzu
... velmi zajímavé upřesnění a systematizování celé problematiky
... kurz přesně splnil moje očekávání, získal jsem nové zkušenosti, které mohu uplatnit v praxi
… budu vstřebávat ještě dlouho a doufám, že i dlouho čerpat z těchto informací
… kurz mi výrazně pomohl proniknout do oblasti řízení FM
… je úžasné vědět, že FM se konečně vydává správným směrem a má smysl se rozvíjet a školit a tím zvedat celkovou úroveň
… kurz mi dal mnoho nových informací i pohledů, které lze využít jak v pracovní sféře, tak i pro soukromé účely
… logicky uspořádaný, odborně na výši, kvalitní lektoři
… rozšířil mi znalosti v oblasti FM, pochopila jsem význam FM smlouvy a ujasnila SLA
… rychlý a kvalitní start, nudná cesta a zajímavý cíl. Celkově hodnotím velmi přínosně
… velmi mnoho informací a málo času
... získali jsme informace o nových trendech v oblasti FM
… příjemné chvíle, příjemní lidé, užitečné informace
… považuji kurz za velmi zdařilý a studijními podklady se budu prolistovávat velmi dlouho
… hodnota informací obsažených v kurzu převyšuje reklamu prezentujících subjektů
… kurz kompletně pokrývá problematiku FM
… domnívám se, že vznikl nový nástroj, jak „obyčejnou údržbu“ převést mezi vědní obory, dojem je velmi dobrý
... profesionální výklad vč. aplikace do praxe, znalost problematiky, příjemné vystupování, lektor udržuje pozornost posluchače po celou dobu semináře
... vysoká odborná úroveň přednášejících, ucelený náhlad na problematiku dle světových trendů

Všechny tyto reference jsou vybrány ze závěrečných dotazníků absolventů kurzu (k nahlédnutí u organizátora akce).