V oblasti vzdělávání:

  • Stěžejním vzdělávacím programem FM Institute je 15 denní rekvalifikační kurz Facility manažera. Kurz je akreditován MŠMT jako platná rekvalifikace na pozici Manažer v oboru Facility management a v současné době představuje nejucelenější vzdělávání v oboru u nás. Absolvent získá osvědčení o rekvalifikaci v oboru "Facility manažer" dle MSMT-22875/2017-1/489 ze dne 10. 11. 2017. (Akreditace z minulých let naleznete zde 2014, 2011, 2008). Posluchači se mohou přihlásit i na jednotlivé výukové dni samostatně, nebo využít možnost zvýhodněných 5ti denních balíčků.
  • Od roku 2016 FM Institute poskytuje vzdělávání v oboru FM také elektronicky, formou živých interaktivních webinářů.
  • Dále FM Institute nabízí odborná jednodenní a vícedenní školení z nejrůznějších oblastí FM. Kromě veřejného vzdělávání zajišťuje FM Institute i školení a kurzy „na míru“ pro firemní klientelu.
  • Mezi další vzdělávací aktivity FM Institute patří výuka na vysokých a vyšších odborných školách.

V oblasti popularizace a propagace oboru:

  • FM Institute pořádá pravidelná Interview s odborníkem. V rozhovorech předávají své zkušenosti domácí i zahraniční odborníci a manažeři z FM a souvisejících oborů.
  • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, je autorem učebnice "Základy Facility managementu", spoluautorem několika dalších odborných publikací, autorem mnoha článků v odborném tisku, přednáší na konferencích u nás i v zahraničí, vyučuje FM na ČVUT FSv a na pozvání i na dalších školách.
  • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, zastupuje ČR ve standardizačních komisích evropské normy EN 15221 a připravované světové normy ISO 41000.
  • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, je sekretářem sekce FMCC asociace IFMA, která sdružuje FM poradce na celosvětové úrovni.
  • FM Institute se jako tzv. "Trusties" IPMS koalice stala v ČR prostředníkem pro implementaci jednotného způsobu stanovování výměr budov na celém světě (https://ipmsc.org/).
  • Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow, garant FM Institute, je členem představenstva IFMA European Advisory.