Naší vizí je stát se u odborné veřejnosti u nás i v zahraničí synonymem pro kvalitní a nestranné vzdělávání postavené na mezinárodně uznávaných standardech. Chceme i nadále přinášet nejen vysokou praktickou hodnotu a využitelnost poznatků, ale také osobní a přátelský přístup, kvůli kterému se k nám budete rádi vracet na nová školení a kurzy.

Usilujeme o to stát se odbornou platformou, kolem které se budou soustřeďovat odborníci z oblasti Facility managementu a souvisejících oborů, a přispívat k výměně zkušeností mezi našimi i zahraničními experty.

V nejširším smyslu a pojetí chceme my všichni v FM Institute spolu s Vámi přispět ke kultivaci Facility managementu u nás, k lepší práci i lepšímu pracovnímu prostředí pro nás všechny.